Warunki ukończenia kursu:

 

 • Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
 • Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 60

Ramowy program kursu instruktora tańca –   60 godzin dydaktycznych

 • Historia tańca w Polsce i na świecie
 • Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia
 • Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca
 • Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca
 • Przepisy taneczne
 • Organizacja zawodów i turniejów tanecznych
 • Elementy rytmiki i choreoterapii
 • Podstawy choreografii

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: technika i metodyka nauczania poszczególnych rodzajów i stylów tańca:

 • Taniec towarzyski:
  • tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep)
  • tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive)
  • inne (rock and roll, salsa, boogie-woogie, charleston, mambo, polka)
 • Jazz, Funky, Brodway
 • Hip-hop oraz inne tańce nowoczesne
 • Taniec współczesny
 • Taniec ludowy, narodowy i elementy rytmiki
 • Taniec klasyczny
 • Inne rodzaje i style

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Cena obejmuje:

 • koszt dydaktyki,
 • materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
 • świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
 • 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm