Kurs szczególnie polecany dla pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, straży granicznej i leśnej i innych grup zawodowych uprawnionych do stosowania środków przymusu bezpośredniego, jako szkolenie doskonalące.

Czas trwania: 30 godzin zegarowych

Koszt uczestnictwa: 350,00 zł

Kurs obejmuje;

  • techniki kajdankowania i obszukiwania osób
  • posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu „tonfa”
  • techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór
  • obrona przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami
  • obrona przed zagrożeniem bronią palną
  • podstawowe techniki posługiwania się bronią w walce
  • współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych