Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób wykorzystując podstawowe założenia integracji

sensorycznej korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu.

Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami sensorycznymi – warsztaty.
  2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem – najczęściej występujące objawy.
  3. Integracja sensoryczna wg Jean Ayres.
  4. Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej.
  5. Proces diagnozy SI – wybrane próby i ich interpretacja.
  6. Terapia SI – zasady, zalecane sprzęty, pomoce i materiały do ćwiczeń.
  7. Sekwencje do pracy z osobami z autyzmem jako propozycja pracy dla rodziców w domu – zasady konstruowania.
  8. Propozycje strategii i ćwiczeń terapeutycznych.
  9. Praktyczne wskazówki i zalecenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

 

Cena: 229 zł/os.

Czas trwania: 10h szkoleniowych

 

 

Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.