Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat zaburzeń sensorycznych powodujących występowanie trudnych zachowań u dzieci ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne zalecenia, które pozwolą na zniwelowanie trudnych zachowań.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest autyzm? Deficyty występujące u osób z autyzmem.
  2. W jaki sposób dziecko z autyzmem odbiera świat.
  3. Zaburzenia integracji sensorycznej jako przyczyna występowania zachowań trudnych u dziecka – warsztat.
  4. Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych.
  5. Zachowania trudne u dziecka ze spektrum autyzmu:
  • obserwacja i analiza zachowań trudnych
  • przyczyny, rodzaje i cele
  1. Strategie proaktywne i reaktywne – czyli terapia i przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u osób z autyzmem.
  2. Panel dyskusyjny – omówienie indywidualnych przypadków uczestników szkolenia.
  3. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Cena: 220 zł/os.

Czas trwania: 8h szkoleniowych

 

Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.