KURS INSTRUKTOR HATHA JOGI

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Ukończone 18 lat,
Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Ramowy plan zajęć kursu Hatha Jogi w College Medycznym Centrum Edukacji

 1. Historia powstania systemu ćwiczeń Hatha Jogi:
 • Istota jogi.
 • Znaczenie słów hatha joga.
 • Stopnie jogi.
 • Znani mistrzowie jogi.
 1. Budowa jednostki zajęć:
 • Sposób przygotowania do zajęć.
 • Niezbędne pomoce i strój.
 • Przygotowanie sali do ćwiczeń.
 • Czas na praktykę jogi.
 • Przeciwwskazania medyczne do ćwiczeń jogi.
 • Elementy sesji jogi.
 1. Nauka oddechu i koncentracji:
 • Istota Pranajamy.
 • Przygotowanie się do ćwiczeń oddechowych..
 • Czas na ćwiczenia oddechowe..
 • Wybrane techniki Pranajama.
 1. Technika wykonywania ćwiczeń w teorii:
 • Cel poszczególnych asan..
 • Efekty asan.
 • Sposób wykonywania asan.
 1. Praktyka asan, technika poprawnego wykonywania ćwiczeń :
 • Asany stojące.
 • Asany leżące.
 • Asany siedzące.
 • Wygięcia w tył.
 • Podpory i balanse.
 • Skłony w przód..
 • Pozycje odwrócone.
 • Pozycje siedzące i skręty.
 • Sekwencje powitań Słońca.
 1. Rozbudzenie świadomości własnego ciała:
 • Cel praktykowania jogi.
 • Efekty praktykowania jogi.
 • Zdrowotne aspekty praktyki jogi.
 • Budowanie harmonii ciała i umysłu.
 • Modyfikacje asan, ćwiczenia alternatywne.
 1. Egzamin.