Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – specjalność MMA

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończone 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,
 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm

Kurs obejmuje 130 – godzin z podziałem na część ogólną – 60 godz. i część specjalistyczną 70 godz (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Humanistyczne podstawy rekreacji
 • Biologiczne podstawy rekreacji
 • Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych
 • Turystyka
 • Gimnastyka
 • Gry rekreacyjne

Część specjalistyczna obejmuje:

-Wykłady 12 godz.
Ćwiczenia 44 godz.
Seminarium 10 godz.
Egzamin 4 godz.

Wykłady i zajęcia będą prowadzić najlepsi specjaliści i wykładowcy w danej dziedzinie oraz trenerzy i instruktorzy posiadający państwowe, oraz międzynarodowe uprawnienia systemu samoobrony Karate Kyokushin, Krav Maga i jednocześnie instruktorzy sportów i sztuk walki m.in. takich jak; Boks, Kickboxing, Muay-Thai, Jujitsu, MMA, Taekwondo. Ponadto współpraca z instruktorami wielu innych sztuk walki pozwoliła im wypracować bardzo szeroki warsztat trenerski w zakresie samoobrony i walki wręcz. . Zajęcia odbywać się będą w Kielcach na obiektach College Medyczny, a także na terenie jednej z wielu kieleckich sal treningowych.

Osoby, które ukończyły studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne mogą być zwolnione (na własne życzenie) z uczestnictwa w części ogólnej.
Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – ćwiczenia siłowe, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalizacji: MMA. Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

CERTYFIKAT ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej (dodatkowo płatny 30 zł).

Kurs instruktora MMA daje możliwość  zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Program kursu na instruktora MMA:

 1. Rozgrzewka. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć. Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna. Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje. Stopniowanie obciążenia.
 2. Jednostka treningowa. Planowanie treningu. Składowe treningu. Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
 3. Podstawowe techniki z zakresu walki wręcz, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące:
 4. Techniki walki w parterze, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące:
 5. Techniki przejścia ze stójki do parteru, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące:
 6. Specyfika walki w formule MMA.
 7. Taktyka walki.
 8. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:
 9. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
 10. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, manekiny itp.)
 11. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
 12. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.

 

Cena:

 • Część ogólna (teoretyczna) w trybie e-learningu: 350 zł
 • Część ogólna (teoretyczna) w trybie stacjonarnym: 450 zł
 • Część specjalistyczna 950 zł

 

KONTO mBank: 63 1140 2004 0000 3202 7256 8840.