Centrum Kursów i Szkoleń College Medyczny zaprasza do udziału w nowych kursach komputerowych przeznaczonych dla początkujących i zaawansowanych. Podczas trzystopniowych kursów będą Państwo mogli zapoznać się z podstawami obsługi komputera jak również poznać zaawansowane możliwości aplikacji biurowych.

Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Cena: 600 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw obsługi komputera.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

Budowa i zasada działania komputera
Podstawy obsługi komputera
Podstawowe aplikacje użytkowe (edytor tekstu, przeglądanie dokumentów, przeglądanie zdjęć, programy multimedialne)
korzystanie z zasobów internetu – przeglądarki internetowe, szybkie wyszukiwanie informacji
Korzystanie z poczty elektronicznej (zakładanie konta e-mail, programy pocztowe)
Korzystanie z mediów społecznościowych (facebook, tweter, google+)
Bezpieczeństwo w sieci – rodzaje zagrożeń w internecie, pakiety ochronne
Programy antywirusowe instalacja i konfiguracja
Filtrowanie i blokowanie niepożądanych treści
Komunikatory internetowe – skype
Bezpieczne zakupy przez internet
Konfiguracja Windows – konta użytkowników

Wykaz literatury:

– Budowa komputera PC – Wyd. Helion

– Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu – Piotr Czarny

– MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II – Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Rolan Zimek

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).