Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • ukończony 18 rok życia
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Spawanie metodą MIG 131 ( Metal Inert Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych chemicznie. Sama technika spawania elektrodą topliwą miała swoje początki w przemyśle w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą a spawanym materiałem tworząc jeziorko ciekłego metalu i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. W czasie spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy, zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni Argon (Ar), Hel ( He) oraz mieszkanki gazowe argonu (Ar) z helem (He).

Zastosowanie procesu spawania metodą MIG 131

Obecnie metodę MIG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są przemysł ciężki oraz maszynowy, samochodowy i przemysł taboru kolejowego. Metodą MIG spawamy przede wszystkim stale, aluminium i stopy aluminium, miedź i stopy miedzi, magnez i stopy magnezu. Metodą MIG można spawać półautomatycznie i automatycznie, stosuje się ją również do spawania zrobotyzowanego.

Zalety spawania metodą MIG 131

 • dobra jakość spoin
 • duża wydajność
 • możliwość zrobotyzowania metody
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Urządzenia stosowane do spawania metodą MIG 131

Spawanie metodą MIG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych, w których posuw drutu odbywa się ręcznie. Sprzęt do spawania MIG składa się zwykle z:

 • źródła zasilającego
 • podajnika drutu
 • kabla masy
 • uchwytu spawalniczego
 • opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego
 • butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem.

Dzisiejsze urządzenia pozwalają wykorzystywać podczas procesów spawalniczych spawanie synergiczne, spawanie prądem pulsującym i prądem o podwójnej pulsacji.

Program szkolenia metodą MIG 131

 

Lp. Przedmiot nauczania
Szkolenie teoretyczne
Zestaw A
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2 Urządzenia spawalnicze
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5 Materiały dodatkowe do spawania
6 Spawanie w praktyce
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin
8 Metody przygotowania złączy do spawania
9 Kwalifikowanie spawaczy
Zestaw SMIG
1 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG
2 Materiały dodatkowe do spawania
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry
Zestaw Al
1 Aluminium i jego stopy , procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa pracy
2 Spawalność i technika spawania
3 Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów
4 Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie
Szkolenie praktyczne
1 Instruktaż wstępny
2 Ćwiczenia: 14 ćwiczeń

Uzyskane uprawnienia:

 • Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,