Centrum Edukacji College Medyczny to marka, która dynamicznie weszła na rynek edukacyjny w 2011 roku, skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Nasze szkoły posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, są  objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych z licznymi sukcesami dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantującej wysoki poziom kształcenia, nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze. Skupiamy wokół siebie wysokiej klasy specjalistów tworzących znakomicie współpracujący zespół, którego celem jest propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Naszym celem jest dostarczenie klientom pełnej satysfakcji ze świadczonych usług oraz systematyczny rozwój i stałe podnoszenie jakości prowadzonego kształcenia.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc (sale dydaktyczne, sprzęt multimedialny,  pracownię komputerową itp.) Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana. Oprócz szkoleń i kursów oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

W dniu 7 grudnia 2014 r. Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskała akredytację dla części prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Nadanie akredytacji placówce jest uznaniem wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie prowadzonych działań.  Akredytacja potwierdza, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

W styczniu 2015 r. w  Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Kielcach. Miło nam poinformować, że wyniki ewaluacji potwierdziły wysoki poziom spełniania wymagań przez naszą placówkę. Pełny raport z ewaluacji znajduje się na stronie SEO: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000060813151.pdf

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny jest jednostką szkolącą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Organizujemy bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych, dając możliwość  zdobycia nowych umiejętności i poprawienia swojej sytuacji.

Poprzez partnerską działalność z Fundacją na rzecz promocji zdrowia PULS angażujemy się w działalność społeczną, organizujemy warsztaty, szkolenia, zajęcia sportowe, seminaria, wykłady, konferencje pozyskując środki  z funduszy Unii Europejskiej.

Naszą misją jest również tworzenie bezpiecznych i przytulnych miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym, rozwój ich potencjału własnego, zainteresowań, uzdolnień poprzez zabawę i zajęcia dodatkowe, a wszystko to na najwyższym poziomie z gwarancją jakości wychowania i edukacji. Tworzymy sieć przedszkoli o profilu naukowym, otwartych na dzieci niepełnosprawne. Pierwsza nasza placówka – Niepubliczne Naukowe  Przedszkole  Integracyjne Mini College funkcjonuje z wielkim powodzeniem w Piekoszowie. Kolejne modelowe przedszkola powstają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum Edukacji College Medyczny oraz skorzystania z oferowanych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy!