Jednostki administracyjne podległe Prezesowi Zarządu Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego:

 

1. Dział Studiów,

2. Dział kursów i szkoleń,

3. Dział Finansowo Księgowy.

4. Dział Usług Informatycznych.

5. Dział Projektów,

6. Dział marketingu,