Kwalifikacje: Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie: 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Pracownia masażu
 • Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym
 • Metodyka masażu sportowego
 • Metodyka masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Organizacja i stosowanie masażu leczniczego
 • Wychowanie fizyczne

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.