Kwalifikacje: Z.9. – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie:

  • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
  • Język obcy w terapii zajęciowej
  • Podstawy psychologii i pedagogiki
  • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
  • Język migowy
  • Podstawy terapii zajęciowej
  • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
  • Prowadzenie terapii zajęciowej
  • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
  • Wychowanie fizyczne

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: oddziałach szpitalnych, w tym psychiatrycznych oddziałach dziennych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy.