Projekt "Aktywna integracja - równe szanse - lepsza przyszłość"

Informujemy, iż w ramach projektu „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” działa Centrum Interwencji Kryzysowej.

Zapraszamy do skorzystania z porad: psychologa, prawnika, terapeuty i pedagoga.

Uzgadnianie terminów spotkań pod numerem telefonu – 730 868 730.

Jeżeli w zakładce PROJEKTY nie ładuje się plik PDF odśwież stronę. Jeżeli to nie skutkuje kliknij w BEZPOŚREDNI LINK DO PROJEKTU

Aktualne harmonogramy:

 • od dnia 13.05.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Zgórsku. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 18.05.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Sędku. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 22.05.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 17.06.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów umiejętności społecznych i zawodowych w Kielcach. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 26.06.2017r. rozpoczynają się porady specjalistyczne w Łagowie. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 29.06.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Niwach. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 05.07.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Piekoszowie. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 14.07.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów umiejętności społecznych i zawodowych w Piekoszowie. Tutaj znajduje się harmonogram.

 • od dnia 01.08.2017r. rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów umiejętności społecznych i zawodowych w Skarżysku-Kamiennej. Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 24.11.2017r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów integracyjno-zawodowych w MOS w Skarżysku-Kamiennej Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 11.01.2018r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów integracyjno-zawodowych w MOW Jóźwików. Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 02.02.2018r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach integracyjnej grupy wsparcia w Rakowie. Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 12.02.2018r. rozpoczynają się zajęcia w ramach aktywności społecznej w Kielcach. Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 15.02.2018r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach integracyjnej grupy wsparcia w Kielcach. Tutaj znajduje się harmonogramod dnia 10.03.2018r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów integracyjno-zawodowych w MOW Ostrowiec Świętokrzyski.Tutaj  oraz Tutaj znajduje się harmonogram

 • od dnia 19.03.2018r.  rozpoczynają się zajęcia w ramach warsztatów integracyjno-zawodowych w MOS Ostrowiec Świętokrzyski.Tutaj znajduje się harmonogram

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 750 osób (min. 380 kobiet, min. 100 osób niepełnosprawnych) z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zawodowych w województwie świętokrzyskim poprzez utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Informacje o wynikach:

ZAPYTANIA OFERTOWE

Agnieszka Podlodowska   – agnieszkapodlodowska@college-med.pl

Magdalena Durma            – magdalenadurma@college-med.pl

Telefon kontaktowy: 730-868-730