Projekt "Aktywna integracja - równe szanse - lepsza przyszłość"

09.02.2017 – Jeżeli w zakładce PROJEKTY nie ładuje się plik PDF odśwież stronę. Jeżeli to nie skutkuje kliknij w BEZPOŚREDNI LINK DO PROJEKTU

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 750 osób (min. 380 kobiet, min. 100 osób niepełnosprawnych) z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zawodowych w województwie świętokrzyskim poprzez utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Agnieszka Podlodowska   – agnieszkapodlodowska@college-med.pl

Magdalena Durma            – magdalenadurma@college-med.pl

Telefon kontaktowy: 730-868-730