Kwalifikacje: K1 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenia promocji zdrowia (Z.14.)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie: 

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Stany zagrożenia życia i zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy w stomatologii
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: gabinetach profilaktyki zdrowotnej, gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach i klinikach dentystycznych w kraju i poza granicami.