Kwalifikacje: Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny.

Zakres kształcenia w zawodzie: 

 • Organizacja i działalność w ochronie zdrowia
 • Język angielski w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący ten kierunek uzyskają uprawnienia do pracy  w: zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.