KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH I MOTYWACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – TRENINGI NAWYKÓW CELOWEJ AKTYWNOŚCI

CELE: Celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy poprzez bogatą tematykę kursu i ciekawe rozwiązania praktyczne, które pozwalają usystematyzować swoją wiedzę i podnieść poziom kompetencji merytorycznych.   EFEKTY KSZTAŁCENIA: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający umiejętności…

Szczegóły

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

CELE: Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD, zapoznanie się z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Nabycie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności…

Szczegóły

KURS DETEKTYWISTYCZNY

CELE Zdobycie uprawnień i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa, oraz pozyskanie wiedzy umożliwiającej świadczenie usług detektywistycznych dla klientów indywidualnych. ADRESACI –osoby posiadające wykształcenie średnie -rozważający wykonywanie zawodu detektywa w przyszłości -osoby niekarane, mające…

Szczegóły

PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ Z ELEMENTAMI WYBRANYCH METOD TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ PRZY UWZGLĘDNIENIENIU KWESTII PSYCHIATRYCZNYCH

CELE: Kurs ma na celu naukę podstawowych zagadnień z zakresu psychologii klinicznej. Jego założeniem jest przystępne wprowadzenie w etiologię, diagnostykę i sposoby radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi. Podczas zajęć zostaną przybliżone kwestie związane z diagnostyką, profilaktyką zaburzeń…

Szczegóły

ARCHIWISTYKA II STOPNIA (ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W SYSTEMIE KANCELARYJNO-ARCHIWALNYM)

CELE: Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. ADRESACI: Kurs jest przeznaczony dla…

Szczegóły

STOLARZ MEBLOWY

CELE: Kurs obejmuje podstawy wiedzy o drewnie, oraz nabycie umiejętności w zakresie obsługi maszyn i elektronarzędzi wykorzystywanych w stolarstwie. ADRESACI: –osoby pełnoletnie, -osoby chcące rozpocząć przygodę ze stolarstwem, zagłębić techniki tej dziedziny, -uczniowie i słuchacze szkół zawodowych -absolwenci…

Szczegóły

CYBERSECURITY

CELE: Zdobycie nowych umiejętności i kompleksowej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Podczas kursu nauczysz się, jak rozpoznać zagrożenie, oraz jak mu zapobiec, a także przygotujesz się do prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia incydentu ataku w Twojej organizacji. Szkolenie uprawnia,…

Szczegóły

KURS AKTORSTWA

CELE: Atrakcyjna propozycja kształcenia w kierunku aktorskim dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności aktorskich. Kurs prowadzony przez doświadczone osoby. Uczestnicy poznają podstawy aktorstwa, oraz do perfekcji opanują sztukę autoprezentacji podczas wszelkiego rodzaju castingów. EFEKTY KSZTAŁCENIA:…

Szczegóły

KURS ASYSTENT RODZINY

CELE: Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Zdobycie kwalifikacji umożliwiających pracę z rodzinami. Wykształcenie w uczestnikach kompetencji odpowiednich do pełnienia funkcji osoby wspierającej, podczas pracy z daną rodziną na płaszczyźnie: profilaktycznej, interwencyjnej, oraz motywacyjnej. ADRESACI:…

Szczegóły

PRACOWNIK BIUROWY

CELE: Uczestnik szkolenia zapoznany będzie z podstawami pracy administracyjno-biurowej, m.in. z zadaniami i obowiązkami pracownika administracyjno-biurowego, czy elementami BHP. Obsługa komputera, poprawne korzystanie z internetu, komunikacja interpersonalna w obsłudze klienta- na pozyskanie wiedzy z tych treści programowych również będzie…

Szczegóły

Ustalanie właściwego ustawodawstwa w przypadku delegowania lub wykonywania pracy zarobkowej w dwóch krajach UE.

Cel kursu: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie…

Szczegóły

Planowane zmiany w zasiłku macierzyńskim, które powinny nastąpić 2 sierpnia 2022 r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

Adresaci: – szkolenie dla działów kadrowo-płacowych, działów księgowości, biur rachunkowych, – dla pracowników służb zdrowia, – osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego ZUS, -osoby, które świadomie chcą się…

Szczegóły

Oxybrazja

CELE: Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegu oczyszczania skóry zabiegiem oxybrazji.   EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie potrafił samodzielnie wykonywać oczyszczanie skóry zabiegiem oxybrazji.   ADRESACI: kosmetyczki lub absolwenci kursu…

Szczegóły

Jonoforeza

CELE: Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów za pomocą galwanizacji jonoforezy. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie potrafił samodzielnie wykonać zabieg jonoforezy. ADRESACI: kosmetyczki lub absolwenci kursu kosmetycznego; osoby posiadające doświadczenie zawodowe…

Szczegóły

Terapia lęku

CELE: Przedstawienie uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, realizujący pracę w sekwencji 10 kroków – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej. ADRESACI: …

Szczegóły

Terapia bańkami

Cel kształcenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji z zakresu terapii bańkami ogniowymi oraz bezogniowymi.   Adresaci:  -fizjoterapeuci -rehabilitanci -kosmetolodzy -masażyści -zainteresowani   Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w sposób biegły potrafili…

Szczegóły

Przekłuwanie uszu

CELE: Nabycie wiedzy, oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów przekłuwania uszu. ADRESACI:  kosmetyczki EFEKTY KSZTAŁCENIA: znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzania zabiegu przekłuwania uszu wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegów przekłuwania…

Szczegóły

Instruktor rytmiki

CELE:  Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych czy rytmiki. Zajęcia przygotowują uczestników do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną. ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów…

Szczegóły

Psychologia marketingu

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii reklamy, zasadami postępowania klientów i sposobami dostosowania oferty do zróżnicowanych odbiorców. Pozwala nabyć  umiejętności: tworzenia strategii kontrolowania zachowań konsumentów w oparciu o procesy emocjonalne i poznawcze;…

Szczegóły

mgr Maria Płusa

Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła na kursach – doskonalenia zawodowego w zakresie…

Szczegóły

Michał Markowicz

Od początku kariery związany z województwem świętokrzyskim. Tu zdobywał pierwsze doświadczenia w profesjonalnej gastronomii, rozwijał się i osiągał mistrzostwo w swoim fachu. Wieloletni Szef kuchni Hotelu**** Qubus w Kielcach, restauracji Da Vinci w XVII-wiecznym dworku starostów Chęcińskich oraz Hotelu*****Odyssey…

Szczegóły

mgr Renata Michalska

ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku – Informatyka w szkole. Ukończyła Akademię EITCA – Grafika komputerowa. Nauczyciel informatyki z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i prowadzi…

Szczegóły

mgr Anna Sroka

magister ekonomii o specjalności rachunkowość i przepisy podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik od spraw kadr i płac w różnych firmach. Od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi finansowo-księgowe oraz kadrowe dla małych i średnich firm.…

Szczegóły

Szanowni Państwo, Informujemy iż sekretariat kursów i szkoleń w dniu 24 grudnia będzie nieczynny. Jeszcze raz życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt i samej pomyślności w nadchodzącym 2021 roku. Zespół ds. kursów i szkoleń  

Szczegóły

Zarządzanie produktem

Cel szkolenia – celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnym zarządzaniem produktem z wykorzystaniem zarządzania strategicznego i marketingu produktu. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem nowych produktów, planowaniem ich rozwoju, analizy finansowej produktów oraz zarządzania…

Szczegóły

Koronawirus SARS-CoV-2- ochrona i zapobieganie zarażeniu w placówkach sprawujących opiekę całodobową nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

CELE: Celem szkolenia jest minimalizacja zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także ograniczenie skutków w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej, szpitali i innych zakładów które…

Szczegóły

Skuteczna prezentacja

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności menedżerskiej: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż…

Szczegóły

E-sprzedaż

Cel kształcenia Zdobycie praktycznej umiejętności pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, a także rozwój kompetencji, zwiększenie skuteczności i umiejętności sprzedażowych.   Adresaci kursu Kurs adresowany jest zarówno dla osób, które planują otworzyć…

Szczegóły

Marta Klimanek

Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła policealne studium w zawodzie – technik administracji oraz studia na kierunku Zarządzanie organizacjami pozarządowymi i zarządzanie w ochronie zdrowia. Ukończyła liczne kursy, m.in.: Akademia Kompetencji, Zarządzanie projektami, EDCL…

Szczegóły

Karina Bałut

Wykładowca na kursach z zakresu szkoleń biurowych i administracyjnych. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień oraz studia podyplomowe na kierunku mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Ukończyła kurs trenerski I stopnia, kurs Coaching Drogi oraz kursy…

Szczegóły