Uncategorized

CZAS TRWANIA KURSU: 8h

 

Cena: 900 zł

 

Dla kogo: dla każdej osoby zainteresowanej rozwojem umiejętności motywowania siebie, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.

 

Cel kursu:  podniesienie kompetencji w zakresie automotywacji, zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania, przekazanie narzędzi do znajdowania wewnętrznej motywacji

 

PROGRAM KURSU:

  1. Sztuka świadomych wyborów.
  2. Umiejętność budowania i utrzymania motywacji.
  3. Zdrowy odpoczynek jako profilaktyka wypalenia zawodowego.
  4. Podtrzymywanie wysokiej samooceny i sposoby budowania pewności siebie w automotywowaniu.
  5. Umiejętność radzenia sobie z emocjami.

 

Efekty kształcenia: uczestnik nabył w zakresie automotywowania, wykształcił poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, zwiększył samoświadomość, wzmocnił wiarę w siebie oraz skuteczność działania.

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.