Szkolenie pozwala nabyć  praktyczne umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej uszkodzeń stawu kolanowego. Przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach, gabinetach oraz w klubach sportowych.

Program szkolenia:

 1. Anatomia i biomechanika stawu kolanowego.
 2.  Anatomia palpacyjna- zajęcia praktyczne
 3.  Strategia badania. Wywiad.
 4.  Badanie stawu kolanowego -zajęcia praktyczne.
 5. Patofizjologie stawu kolanowego.
 6. Staw rzepkowo-udowy: patobiomechanika, wywiad, interpretacja badania.
 7. Staw rzepkowo-udowy: leczenie zachowawcze (fizjoterapia).
 8.  Tendinopatia ścięgna mięśnia czworogłowego uda – „kolano skoczka”: leczenie zachowawcze (fizjoterapia).
 9. Uszkodzenia łąkotek: patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania.
 10. Uszkodzenia łąkotek: fizjoterapia pochirurgiczna po zabiegach menisektomii oraz szycia łąkotki.
 11. Uszkodzenia więzadło pobocznego piszczelowego (MCL) oraz więzadeł łąkotkowo – piszczelowych: patofizjologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia zachowawcza.
 12.  Więzadło krzyżowe przednie (ACL): patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia przed-zabiegowa.
 13. Więzadło krzyżowe przednie: fizjoterapia po zabiegu rekonstrukcji ACL.
 14. Więzadło krzyżowe tylne (PCL): patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia po zabiegu rekonstrukcji PCL.
 15. Fizjoterapia pochirurgiczna w obrębie stawu kolanowego: menisektomia, szycie łąkotki, rekonstrukcja ACL i PCL – zajęcia praktyczne
 16. Fizjoterapia pochirurgiczna w obrębie stawu kolanowego: menisektomia, szycie łąkotki, rekonstrukcja ACL i PCL – zajęcia praktyczne – kontynuacja.

Czas trwania: 30 godzin
Cena: 1300zl

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł