Uncategorized

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności zastosowania bajkoterapii w rozwoju dzieci zdrowych oraz przejawiających zaburzenia natury emocjonalnej, wychowawczej.

 

Dla kogo przeznaczone: dla nauczycieli, wychowawców, rodziców dzieci w wieku 3-10 lat.

 

Program szkolenia:

 1. Bajki i baśnie w skutecznej terapii oraz walce z lękami dzieci.
 2. Bajki terapeutyczne – umiejętne korzystanie z gotowych tekstów.
 3. Zabawa z wykorzystaniem twórczej aktywności dziecka.
 4. Specyfika języka bajkowego.
 5. Przykłady pracy z bajką z uwzględnieniem wytworów plastycznych, zabaw dziecięcych, elementów muzycznych.
 6. Jak konstruować zajęcia z wykorzystaniem bajek terapeutycznych (w pracy indywidualnej oraz w grupie).

 

Ilość godzin – 4h

Koszt szkolenia: 150 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł