Uncategorized

Liczba godzin: 8 godzin

Cena szkolenia: 800zł

Warunki uczestnictwa: 

 • Ukończone 18 lat;
 • kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu;
 • wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w 
 • sekretariacie CollegeMedyczny );
 • KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami;
 • Obecność na min. 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu 
 • końcowego.

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest zaznajomienie się z problemem bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Grupa docelowa: 

Szkolenie dla Użytkowników Sieci Teleinformatycznych. 

Ramowy program kursu: 

 1. Aktualność problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
 1. Główne pojęcia/terminy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
 1. Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego i mechanizmy ochrony: 
 • oznaki ataków 
 • metody wykrywania ataków 
 • mechanizmy reagowania 
 • mechanizmy zabezpieczeń. 
 1. Obowiązki użytkownika mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. 
 1. Dokumenty, które regulują obowiązki oraz działania użytkowników. 

Efekty uczenia się: 

Uczestnik po szkoleniu zna problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Prowadzący zajęcia: 

Mgr Renata Michalska – ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku – Informatyka w szkole. Ukończyła Akademię EITCA – Grafika komputerowa. Nauczyciel informatyki z wieloletnim doświadczeniem. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i prowadzi szkolenia komputerowe i informatyczne. Ukończyła wiele kursów, m.in. Elementy dydaktyki i metodyki informatyki, Metodyka wykorzystania narzędzi informatycznych, programowanie w języku Logo – AC Logo i Logo Comeniusz, opiekun pracowni internetowej, Internet w dydaktyce, Administrowanie systemami Win NT 4.0 itp. 

Zapewniamy: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Po kursie uczestnik otrzymuje: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), 
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł, 
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.