Kurs wulkanizatora

Czas trwania kursu: 60h Cena: 1300 zł   Dla kogo: dla osób które chcą pracować w zakładach wulkanizacyjnych.   Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykonywania robót wulkanizacyjnych.   Program kursu: Zasady BHP ABC przedsiębiorczości. Naprawa dętek i opon. Naprawa obuwia gumowego i gumowych artykułów technicznych Wykonywanie drobnych elementów gumowych z wykorzystaniem płyty grzewczej i formy wulkanizacyjnej. Segregacja…

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Czas trwania kursu: 8h Cena: 500 zł   Dla kogo szkolenie: szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menadżerów średniego i wyższego szczebla, wszystkich osób zarządzających ludźmi oraz wszystkich zainteresowanych tematyka mobbingu.   Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką mobbingu od strony psychospołecznej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk patologicznych w miejscu pracy, reagowania na nie i przeciwdziałania im.   Program szkolenia: Definicja prawna dyskryminacji,…

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czas trwania kursu: 12h Cena: 500 zł   Dla kogo: szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, a także do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych osób zajmujących się pomocą ludziom.   Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami o stosowaniu nowych przepisów oraz podwyższenie efektywności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   Program…

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

Czas trwania kursu: 24h Cena: 900 zł   Dla kogo: dla osób chcących nauczyć się samodzielnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów.   Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.   Program kursu: Wiadomości wstępne – formy ewidencji podatkowej. Wprowadzenie do ewidencji księgowej i KPiR. Dowody księgowe. Podatek od towarów i usług- informacje ogólne Składniki majątku – charakterystyka,…

Obsługa programu do projektowania REVIT – etap pierwszy – AUTODESK REVIT – szkolenie podstawowe

Czas trwania kursu: 32h Cena: 3800 zł   Dla kogo szkolenie: szkolenie przeznaczone jest dla architektów, projektantów, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości zawodowe dzięki programowi AUTODESK REVIT, ale do tej pory nie mieli styczności i nie pracowali w tym oprogramowaniu.   Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w tworzeniu dokumentacji w oprogramowaniu AUTODESK REVIT co usprawni i przyspieszy proces projektowy oraz pozwoli nawiązać współpracę z biurami branżowymi posługującymi się…

Ocieplanie budynków nowoczesnymi metodami

Czas trwania kursu: 120h Cena: 1500 zł   Dla kogo: dla pracowników firm budowlanych, montażowych i osób pracujących w firmach budowlanych lub posiadających firmy budowlane.   Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych oraz teoretycznych do bezpiecznej pracy w zakresie dociepleń budynków.   Program kursu: Ogólne wiadomości z zakresu budownictwa Technologia dociepleń budynków Przepisy BHP i ppoż. Zajęcia praktyczne   Wymagania…

Sporządzanie pism do sądów i urzędów

Czas trwania kursu: 6h Cena: 300 zł   Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest do pracowników kancelarii prawnych, sądów.   Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami tworzenia pism do sądów i urzędów. Program szkolenia: Sporządzanie pism urzędowych. Sporządzanie pism procesowych do sądów.   Efekty kształcenia: Uczestnicy posiadają umiejętność pisania pism do urzędów i sądów.   Po kursie uczestnik otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu kursu…

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Czas trwania kursu: 8h Cena: 450 zł   Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest kierowników, dyrektorów, zarządów firm i przedsiębiorstw.   Celem szkolenia jest poznają możliwości publicznoprawnej ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Zdobędą wiedzę o ustawowej ochronie tajemnic biznesowych, jej zasadach, wymaganiach wobec firmy i pracowników oraz zasad tworzenia poprawnego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.…

Ochrona danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego

Czas trwania kursu: 8h Cena: 450 zł   Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych oraz innych osób zajmujących się danymi osobowymi w placówkach oświatowych.   Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej regulacji problematyki ochrony danych osobowych. W czasie szkolenia zostaną przedstawione przykłady z zakresu pracy placówek oświatowych. Program szkolenia: Prawne podstawy prawa…

Prawo pracy w praktyce

Czas trwania kursu: 8h Cena: 650 zł   Dla kogo: Szkolenie skierowane jest głównie do pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników organizujących pracę zespołów, pracowników działów kadr i HR oraz innych osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy.   Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie pracy, dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej w oparciu o ostanie nowelizacje Kodeksu Pracy oraz przetwarzania danych osobowych,…

Techniki obróbki cieplnej mięsa, dodatki do dań obiadowych

Czas trwania kursu: 24h   Cena: 3700 zł   Dla kogo: szkolenie skierowane jest do pracowników strefy gastronomicznej, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności kucharskie.   Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności kucharskich pracowników strefy gastronomicznej. Uczestnicy nauczą się jak odpowiednio przygotować różne rodzaje potraw-techniki obróbki cieplnej mięsa oraz dodatki do dań obiadowych. Nabyte umiejętności pozwolą im stworzyć ciekawe i smaczne menu,…

Finger food wytrawne jako zakąski; dania jednogarnkowe

Czas trwania kursu: 22h   Cena: 3400 zł   Dla kogo: szkolenie skierowane jest do pracowników strefy gastronomicznej, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności kucharskie.   Cel kursu: Uczestnicy nabędą umiejętności przyrządzania dań Finger Food wytrawnych według nowoczesnych przepisów, stosowania nowoczesnych trendów w procesie przygotowania oraz poznają nowe możliwości w przygotowaniu dań jednogarnkowych. Dodatkowo uczestnicy rozwiną kompetencje społeczne- umiejętność motywacji Usługa…

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób starszych, niepełnosprawnych

Czas trwania kursu: 8h   Cena: 600 zł   Dla kogo: dla opiekunów/rodzin osób starszych bądź niepełnosprawnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników medycznych, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS-u, wychowawców oraz dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.   Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uwaga skierowana jest głównie…

Automotywacja do pracy

CZAS TRWANIA KURSU: 8h   Cena: 900 zł   Dla kogo: dla każdej osoby zainteresowanej rozwojem umiejętności motywowania siebie, zwłaszcza w pracy rozproszonej, w zmianie i kryzysie.   Cel kursu:  podniesienie kompetencji w zakresie automotywacji, zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania, przekazanie narzędzi do znajdowania wewnętrznej motywacji   PROGRAM KURSU: Sztuka świadomych wyborów. Umiejętność budowania i utrzymania motywacji. Zdrowy…

Kurs utrzymania równowagi między pracą i życiem osobistym

CZAS TRWANIA KURSU: 16h   Cena: 850 zł   Dla kogo: dla każdej osoby, która pragnie uzyskać równowagę pomiędzy życiem osobistym, a pracą.   Cel kursu: uczestnicy poznają zasady work-life balance, poznają kluczowe umiejętności pozwalające zarządzać sobą w czasie, rozpoznawać i radzić sobie z objawami i skutkami stresu, zarządzać emocjami i stresem, umiejętność świadomego kształtowania równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym, rozpoznawania swoich…

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

CZAS TRWANIA KURSU: 16h   Cena: 1 100 zł   Dla kogo: dla kadry zarządzającej małego, średniego i wyższego szczebla oraz innych pracowników kierujących ludźmi.   Cel kursu: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności budowania własnego autorytetu oraz przekonywania i perswazji, zdobywania zaufania, uzyskiwania ustępstw i kompromisów, poznają mechanizmy i techniki manipulacji oraz tego, jak samemu im nie ulegać.   PROGRAM KURSU: Wprowadzenie do psychologii wywierania wpływu. Techniki wywierania…

Nowoczesne formy marketingu

CZAS TRWANIA KURSU: 16h   Cena: 1 300 zł   Dla kogo: dla kadry zarządzającej małego, średniego i wyższego szczebla oraz pracowników marketingu.   Cel kursu: zdobycie wiedzy na temat strategii oraz narzędzi nowoczesnego marketingu, poznanie reguł jakimi rządzi się nowoczesny marketing, zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod promocji w Internecie (w szczególności w obrębie social media), nabycie umiejętności efektywnego kreowania wizerunku firmy…

Kurs w zakresie działań antymobbingowych

CZAS TRWANIA KURSU: 8h   Cena: 680 zł   Dla kogo: dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników HR i kadr, a także wszystkich pracowników narażonych na zjawisko mobbingu.   Cel kursu:  zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie działań antymobbingowych w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi, a także konsekwencji prawnych i społecznych stosowania mobbingu.   Efekty kształcenia: uczestnik zdobył wiedzę na temat…

Kurs pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

CZAS TRWANIA KURSU: 32h Cena: 600 zł   Dla kogo: dla osób, które pragną rozpocząć karierę zawodową (pracę lub działalność gospodarczą) w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, pośrednikom i agentom nieruchomości pragnącym zwiększyć swoje umiejętności.   Cel kursu: rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu pośrednika nieruchomości poprzez zapoznanie słuchaczy z problematyką rynku nieruchomości i funkcjonowania biura obrotu…

Księgowość komputerowa dla małych i średnich przedsiębiorstw

CZAS TRWANIA KURSU: 80h Cena: 1500 zł   Dla kogo: kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość małych i średnich firm. Cel kursu: nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej w zakresie Podatkowej księgi przychodów…

Obsługa programu Adobe Photoshop

CZAS TRWANIA KURSU: 20h Cena: 800 zł   Dla kogo szkolenie: do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz innych osób chcących jednak poznać możliwości programu do obróbki obrazu Adobe Photoshop. Od uczestników szkolenia z Photoshop na poziomie podstawowym wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.   Cel kształcenia: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop.   PROGRAM KURSU: Okno programu. Narzędzia…

Masaż gorącą czekoladą

CZAS TRWANIA KURSU: 6h Cena: 250 zł.   PROMOCJA! Dla absolwentów kursu MASAŻU KLASYCZNEGO cena kursu wynosi 150 zł.   Dla kogo szkolenie: dla każdej osoby znającej podstawy masażu klasycznego lub relaksacyjnego.   Cel kształcenia: zapoznanie uczestników z technikami i zasadami masażu gorącą czekoladą. Kursanci dowiedzą się również, jak ciepło i energia od lat wykorzystywana jest w medycynie naturalnej, jakie…

Masaż twarzy KOBIDO

Japoński masaż twarzy KOBIDO znaczy ‘Droga do Piękna’. Powstał na bazie chińskiego masażu AnMa, co oznacza naciskać (An), pocierać (Ma). Założeniem masażu AnMa było uznanie piękna, jako stanu doskonałej równowagi pomiędzy zdrowiem fizycznym, a duchowym. Japoński masaż twarzy działa więc na wielu poziomach, oprócz wyraźnej poprawy wyglądu i kondycji skóry gwarantuje głęboki relaks. Ten japoński liftingujący masaż twarzy jest jedną z najbardziej…

Kurs mikrodermabrazji

CZAS TRWANIA KURSU: 6-8h Cena: 400 zł.   Dla kogo szkolenie: dla każdego kto interesuje się trendami w kosmetyce, pracuje lub myśli o pracy w kosmetyce, chcącego nauczyć się samodzielnie wykonywać zabieg mikrodermabrazji.   Cel kursu: Przygotowanie do wykonywania pielęgnacyjnego zabiegu kosmetycznego polegającego na ścieraniu kolejnych warstw naskórka przez precyzyjnie kontrolowany strumień mikrokryształków.   PROGRAM KURSU: Omówienie i prezentacja zabiegu Omówienie działania…

Doszkalanie techniczne stylizacji paznokci

Czas trwania kursu: 6h Cena: 350 zł   Dla kogo szkolenie – dedykowane jest  dla osób, które mają ukończone szkolenia podstawowe ze stylizacji paznokci, ale borykają się z jakimś problemem technicznym.   Cel kształcenia: Uzupełnienie wiedzy praktycznej dotyczącej stylizacji. Eliminacja często popełnianych błędów podczas wykonywania stylizacji.   Program kursu: Hybryda „pod skórki”. Przedłużanie i modelowanie paznokci metodą żelową na szablonie.…

Laminacja, lifting, botoks rzęs

Czas trwania kursu: 6h CENA KURSU: 490 zł   LAMINACJA jest to zabieg doskonały dla osób, które szukają czegoś innego niż przedłużanie i zagęszczanie rzęs lub borykają się z alergiami na klej. Dla osób , które oczekują pięknego podkręcenia rzęs naturalnych i efektów jakich nie da żaden tusz do rzęs.   Dla kogo szkolenie: Szkolenie skierowane jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem…

Architektura + henna pudrowa brwi

Czas trwania kursu: 8h CENA KURSU: 590 ZŁ   Cel kształcenia: Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej ze stylizacją brwi.   Do kogo skierowany: do kosmetyczek, stylistek, wizażystek i każdej chętnej osoby.   PROGRAM KURSU: W zakresie wiedzy teoretycznej: – Fizjologia włosów i skóry, – Analiza kształtu brwi. Prawidłowy dobór do twarzy, – Procedura przygotowania skóry do zabiegu, – Omówienie zabiegu „Krok po kroku”, –…

Mediacje sądowe i pozasądowe

Ilość godzin – 50 h   Cena kursu – 1250 zł   Adresaci kursu: psychologowie, pedagodzy, socjologowie, menedżerowie, pracownicy HR, prawnicy, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz inne osoby, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.   Cel szkolenia – celem jest zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych.…