Skuteczna motywacja i komunikacja w zespole

Czas trwania: 16 godzin Koszt: 2500zł Cel edukacyjny Celem szkolenia jest osiągnięcie opisanych efektów szkolenia, zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej i motywacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz skutecznej motywacji. Efekty uczenia się Wiedza: Uczestnicy znają podstawowe…

Kurs Trenera Tenisa Ziemnego

Cel kształcenia: Celem kursu jest wykształcenie u uczestników najważniejszych kompetencji niezbędnych do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa dla początkujących w każdym wieku. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa; zdobędą podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Będą umieli stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa.   Efekty…

Techniki sprzedaży – forma zdalna

Cel kształcenia: Kurs przygotowuje do kompleksowej sprzedaży.   Efekty kształcenia: bada i analizuje potrzeby klienta poznanie obszaru negocjacji uzasadnia wybór produktu sprzedażowego klientów i zdobycie skutecznych technik  i narzędzi do wywierania perswazji omawia poszczególne sprzedane usługi językiem korzyści nauczenie precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego sprzedaje /doradza komplementarnie zgodnie z najwyższymi standardami dba o relacje posprzedażowe np. dalsze  rekomendacje stosuje zasady komunikacji interpersonalnej analizuje…

Motywacja – jak skutecznie motywować siebie i innych – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu umiejętnego motywowania zarówno siebie, jak i współpracowników. Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, oraz sposoby jak stać się lepszym członkiem zespołu. Nauczą się określać słabe i mocne strony swoje i innych, wyznaczać obszary do pracy. Uczestnicy poznają efektywne techniki twórczego myślenia i nauczą się wykorzystywać je w pracy własnej oraz do mobilizacji całego zespołu.   Efekty kształcenia: Wiedza:…

Manicure hybrydowy – stylizacja paznokci

Cel kształcenia: Uczestnik pozna i pogłębi swoją wiedzę teoretyczna i praktyczną z zakresu stylizacji paznokci metodą hybrydową. Uczestnik nauczy się pracować frezarką ,aplikować lakier hybrydowy oraz bezpiecznie go usuwać.   Efekty kształcenia: umiejętnie dobiera narzędzia potrzebne do stylizacji umiejętnie wykonuje stylizację zaleca prawidłową pielęgnację po stylizacji buduje  relacje z klientem i rozpoznaje ich potrzeby przygotowuje…

Jak uniknąć wypalenia zawodowego – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników pożądanych dla firmy zachowań: wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania wypalenia u siebie i swoich pracowników, umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu, wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie, wzrost efektywności i skuteczności pracy. Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać wypalenie zawodowe, poznają techniki obrony przed nim.   Efekty kształcenia: Wiedza: Uczestnicy definiują podstawowe zasady wypalenia…

Integracja sensoryczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel kształcenia: Zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.   Efekty kształcenia:   Wiedza: Uczestnik zna podstawowe informacje z wprowadzenia do teorii integracji sensorycznej.  Uczestnik rozumie i zna wybrane zagadnienia z wstępnej diagnostyki zaburzeń…

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – szkolenie z integracji sensorycznej

Cel kształcenia: Kurs „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – szkolenie z integracji sensorycznej” umożliwia osiągnięcie określonych w usłudze efektów. Zapoznanie uczestników z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.   Efekty kształcenia: Wiedza: Uczestnik rozróżnia podstawowe…

Zarządzanie sobą i efektywne gospodarowanie czasem – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i właściwej organizacji pracy. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów, skutecznego planowania, dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem, wypracowanie optymalnych metod oraz własnych zasad zarządzania swoim czasem.   Efekty kształcenia: Wiedza: Uczestnicy zdefiniują…

Zarządzanie emocjami i stresem – forma zdalna

Cel kształcenia: Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.   Efekty kształcenia: Uczestnik: rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci rozpoznaje zepspół aspergera podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci z zespołem aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym różnicuje zespół aspergera, adhd rozróżnia kryteria diagnostyczne…

Sprzedaż na rynku o wysokiej konkurencyjności i świadomości klienta – forma zdalna

Cel kształcenia: Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie procesów sprzedaży na rynku o wysokiej konkurencyjności oraz obsługi trudnego klienta. Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie: procesu podejmowania decyzji klienta o zakupie produktów; rozpoznawania typów klienta i doboru metody postępowania z nim; dopasowania zachowania sprzedawcy do typologii klienta; definicji sytuacji konfliktowej; typologii klientów.   Efekty kształcenia: Wiedza: Uczestnicy potrafią prowadzić proces decyzyjności klienta…

Psychologia negocjacji i wywieranie wpływu – elementy pracy z trudnym kontrahentem – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji z kontrahentem. Podczas warsztatów uczestnicy poznają style negocjowania i udoskonalą umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie negocjacji. Uczestnicy poznają narzędzia do poprawy jakości pracy i zadowolenia kontrahentów oraz precyzyjnego komunikowania werbalnego i niewerbalnego. Uczestnik zdobywa umiejętności zmiany przekonań u rozmówcy oraz wypracowanie modeli zachowań zapobiegających konfliktom i niedomówieniom.   Efekty kształcenia: Wiedza: w jaki sposób zwiększyć zadowolenie…

Praktyczny aspekt RODO, ochrona danych osobowych w świetle przepisów – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych regulacjach prawnych, które są stosowane od 25 maja 2018 r. wynikających z Rodo. Dostarczenie przekrojowej wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych .Przedstawienie różnorodnych form ochrony danych osobowych w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy szkolenia podniosą swoje kwalifikacje z zakresu ochrony danych osobowych -Rodo.   Efekty kształcenia: Uczestnik…

Potrzeby klienta a kompetencje sprzedawcy – budowanie relacji – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie w procesie sprzedaży schematów podejmowania decyzji przez współczesnych, „świadomych” klientów, oraz wypracowania umiejętności stosowania technik budowania relacji z klientami na każdym etapie procesu sprzedaży.   Efekty kształcenia: Wiedza: profesjonalna komunikacja z klientem zwiększenie efektywności komunikacyjnej zdolności dopasowania sposobu komunikacji do typu i oczekiwań Klient Umiejętności: praktyczne budowanie relacji z klientami stosowanie technik perswazji i metod wywierania wpływ…

Plastyka sensoryczna – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.   Efekty kształcenia: Celem zajęć z plastyki sensorycznej jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.   Wiedza: uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę do prowadzenia ciekawych zabaw i ćwiczeń za pomocą Nauczysz się nowoczesnych…

Komunikacja i skuteczna współpraca w zespole – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności i elastyczności komunikacyjnej ukierunkowanej na osiąganie porozumienia w zespole osiągając przy tym zamierzone cele, optymalne pod względem korzyści dla firmy. Ponadto szkolenie umożliwi wypracowanie umiejętności współpracy w zespole opartej na efektywnej komunikacji i zrozumieniu jakości oraz znaczenia pracy zespołowej.   Efekty kształcenia: Wiedza: Uczestnicy zdefiniują podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, prowadzenia efektywnych rozmów oraz różne typy zachowań. Umiejętności:…

Budowanie wizerunku firmy w mediach społecznościowych. Social Media w praktyce – zaawansowane narzędzia – forma zdalna

Cel kształcenia: Celem edukacyjnym jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu aktywności w mediach społecznościowych oraz poznanie marketingu internetowego. Uczestnik na szkoleniu uzyska wiedzę z zakresu działania narzędzi social media i marketingu internetowego w prowadzeniu i budowaniu wizerunku firmy. Będzie wiedział również jakie są sposoby działania najpopularniejszych mediów społecznościowych oraz jak reagować na aktualne trendy a czego należy unikać. Uczestnik będzie umiał budować wizerunek firmy.   Efekty…

Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci – forma zdalna

Cel kształcenia: Szkolenie „Autyzm, zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci” przygotuje uczestników do rozpoznawania oraz specyfiki zaburzenia, jakim jest Autyzm, zespół Aspergera na różnych etapach rozwoju dziecka oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci.   Efekty kształcenia: Uczestnik: rozpoznaje zaburzenie funkcjonowania psychospołecznego dzieci rozpoznaje zespół aspergera podejmuje problematykę funkcjonowania dzieci z zespołem aspergera, zwłaszcza w obszarze psychospołecznym i edukacyjnym różnicuje zespół aspergera, adhd rozróżnia kryteria diagnostyczne …

Żywienie osób starszych

Cel szkolenia: Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia osób starszych.   Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących poszerzyć swój zakres odnośnie opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, którzy często mają problemy żywieniowe.   Efekty kształcenia: Po ukończonym szkoleniu kursant zna zasady żywienia osoby starszej.   Program szkolenia: – Charakterystyka organizmu osób starszych – Główne problemy zdrowotne…

Peeling kawitacyjny

Peeling kawitacyjny jest zabiegiem polegającym na oczyszczaniu skóry z martwego naskórka przy pomocy ultradźwięków. Zabieg ten cieszy się dużą popularnością wśród klientów ze względu na małą inwazyjność i świetne rezultaty. Dogłębne oczyszczenie, wyrównanie kolorytu skóry i zwężenie porów to podstawowe zalety peelingu kawitacyjnego, który znajduje się już w ofercie wielu polskich salonów kosmetycznych. Zabieg wykonuje się przy użyciu specjalistycznego urządzenia wytwarzającego fale ultradźwiękowe.…

Oxybrazja

Oxybrazja jest to jeden z najbardziej innowacyjnych sposobów rewitalizacji skóry, ze szczególnym zaleceniem dla cer wrażliwych, alergicznych i naczyniowych. Zabieg oxybrazji polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą jednoczesnej aplikacji tlenu i strumienia soli fizjologicznej. Tlen ma za zadanie pobudzić odbudowę włókien kolagenowych i naczyń włosowatych oraz poprzez dezynfekcję zahamować rozwój trądziku. Cel kształcenia: Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegu oczyszczania skóry zabiegiem oxybrazji.   Efekty…

Oczyszczanie wodorowe

Oczyszczanie wodorowe, to zabieg pielęgnacyjny polegający na wprowadzaniu w głąb skóry mikroskopijnych cząsteczek aktywnego wodoru. Cząsteczki te idealnie oczyszczają komórki skóry oraz neutralizują wolne rodniki na jej powierzchni, w rezultacie czego, mamy do czynienia ze skuteczną terapią typu anti-aging. Zabieg ten pozwala oczyścić i dotlenić skórę oraz pobudzić produkcję nowych włókien kolagenowych. Oczyszczanie wodorowe, składa się z 6 etapów jak: peeling wodorowy, oczyszczanie wodne, aplikowanie substancji aktywnych…

Jonoforeza

Jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek, za pomocą siły pola elektrycznego jonów działających leczniczo. W tym zabiegu mogą być użyte tylko leki lub inne związki chemiczne, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Jony po wniknięciu do skóry gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej w pobliżu powierzchownej sieci naczyń krwionośnych skąd zostają rozprowadzone z prądem krwi  po ustroju.   Cel kształcenia: Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania…

Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia z elementami psychoterapii

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć jak organizować i prowadzić grupy wsparcia. Uczestnik szkolenia zdobędzie również podstawową wiedzę związaną z interwencją kryzysową oraz podstawami psychoterapii.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia absolwent będzie mógł prowadzić grupy wsparcia.   Program szkolenia: Podstawy wsparcia i terapii uzależnień / 2h/: teoretyczne podstawy wsparcia społecznego zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie…

Odruchy pierwotne. Wygaszanie odruchów przetrwałych – obraz fizjologiczny

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu odruchów pierwotnych oraz metod ich wygaszania.   Efekty kształcenia: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie znał rodzaje odruchów pierwotnych oraz pozyska wiedzę z zakresu wygaszania odruchów pierwotnych u dzieci małych, starszych z MPD oraz pozornie zdrowych  w wieku przedszkolnym i szkolnym.   Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą,…

Dialog motywujący jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami i podstawowymi metodami Dialogu Motywującego oraz praca nad własną motywacją poprzez doświadczenie na sobie samym tego, co przeżywa Klient w trakcie Dialogu Motywującego.   Efekty kształcenia: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł stosować metody  Dialogu Motywującego jako formę pomocy w  pracy terapeutycznej z pacjentem.   Program szkolenia: Podstawowe założenia i metody- terminologia Definicja DM i filozofia dialogu…

Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy oraz terapii osób borykających się      z zaburzeniami odżywiania.   Efekty kształcenia: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł świadczyć pomoc osobom, które mają problemy dotyczące zaburzeń odżywiania.   Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika…

Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej osobom z depresją lub obniżeniem nastroju.   Efekty kształcenia: Po ukończonym szkoleniu kursant będzie mógł świadczyć pomoc psychologiczną osobom z depresją lub obniżeniem nastroju.   Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika…

Florystyka pogrzebowa

Cel kształcenia: Florystyka pogrzebowa koncentruje się na tworzeniu wieńców i wiązanek zgodnie z wymogami i powagą uroczystości pogrzebowych. Na kursie dowiesz się jak dobrać kwiaty do wiązanki żałobnej pod względem rodzaju jak i kolorystyki.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie stworzyć wieńce oraz wiązanki pogrzebowe.   Program szkolenia: materiał roślinny podstawowe techniki w pracy florysty tworzenie wiązanek pogrzebowych środki techniczne i materiały dekoracyjne…

Florystyka ślubna z dekoracją kościołów

Cel kształcenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności dotyczące dekoracji ślubnych.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał samodzielnie stworzyć najmodniejsze dekoracje ślubne.   Program szkolenia: bukiet ślubny, biedermeier, spływający, kamelia, współczesny, tradycyjny butonierki dekoracja samochodu biżuteria ślubna dekoracja kościołów: dekoracja pod ołtarz główny, pod ołtarze boczne, dekoracja ławek, stojaków   Czas trwania: 40h…

Słodki stół – desery bankietowe

Cel kształcenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności poznając nowoczesne trendy w cukiernictwie.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał stworzyć najpopularniejsze desery bankietowe.   Program szkolenia: Pate choux/ karmel/ orzech Dacquoise/ morela/ kardamon Verrines: malina/ pistacja Verinnes: mleczna czekolada/ kawa Mono orzech/ jeżyna Macarons: malina/ rozmaryn Macarons: karmel/ mango Tarta czekoladowa/…

Podstawy składania i dekoracji tortów „naked”

Cel kształcenia: Podstawy składania i dekoracji tortów „naked” to profesjonalne szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoją przygodę z tworzeniem tortów. Kurs dedykowany jest do osób początkujących, które chcą nauczyć się jak poprawnie złożyć tort, jak wykonać krem, jak idealnie pokryć go tynkiem oraz przygotować prostą, a zarazem efektowną dekorację.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał upiec oraz udekorować swój własny tort.…

Nowy Polski Ład 2022 w podatkach

Cel kształcenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian podatkowych od 1 stycznia 2022r.   Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia absolwent będzie miał wiedzę na temat zmian podatkowych zgodnie z Nowym Polskim Ładem.   Program szkolenia: Rewolucja w zakresie składki zdrowotnej: składka zdrowotna przy działalności jednoosobowej, wspólnikach spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, sp. z o.o. i akcyjnych, sposób ustalania składki przy poszczególnych formach działalności, karta podatkowa…

Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii

Cel szkolenia: Poznanie praktycznych aspektów pracy z pacjentem.   Program szkolenia: niedożywienie u pacjenta leczonego onkologicznie, dieta w trakcie leczenia onkologicznego, planowanie diety w wybranych chorobach nowotworowych, działania niepożądane leczenia onkologicznego, żywienie kliniczne w onkologii, zastosowanie gotowych diet przemysłowych do podaży doustnej w onkologii, omówienie przypadków.   Czas trwania: 8h Cena: 320 zł   Zapewniamy: – materiały szkoleniowe, – wyposażone sale, –…

Ekonomia behawioralna o psychologicznych uwarunkowaniach dokonywania wyborów

Cel szkolenia: nauczysz się rozpoznawać czynniki psychologiczne oraz uwarunkowania zewnętrze, które wpływają na ludzką decyzyjność; dowiesz się, czym są heurystyki oraz myślenie szybkie i wolne; poznasz najczęściej występujące błędy poznawcze; zdobędziesz nowe umiejętności, które ułatwią Ci zrozumienie motywów postępowania ludzi z Twojego otoczenia; nie będzie Tobie obca koncepcja szturchnięcia, która mówi o tym, jak wpływać na innych  i zarazem szanować ich wolność.   Program szkolenia:…

Odporność psychiczna handlowca

Cel szkolenia: Uczestnicy poznają techniki pokonywania własnego oporu oraz poprawy nastawienia w kontakcie z Klientem.   Program szkolenia: – odporność psychiczna w sprzedaży a efektywność – jak jedna wpływa na drugą? – porażki i niepowodzenia w sprzedaży – jak się nimi nie zniechęcać? – wyzwania, trudności i blokady w sprzedaży – jak sobie z nimi radzić? – wytrwałość i zaangażowanie kluczem do sukcesu? – zrozumienie modelu odporności w sprzedaży, –…

Kształtowanie kobiecej sylwetki z użyciem gum oporowych (Powerband i Miniband)

Adresaci szkolenia: ukończony 18 rok życia. szkolenie dedykujemy wszystkim osobom pragnącym pozyskać wiedzę odnośnie kwestii kształtowania kobiecej sylwetki, szczególnie w ujęciu użycia gum oporowych Power i Mini Band.   Program szkolenia: Wprowadzenie do tematyki zajęć z taśmami elastycznymi. Dlaczego kobiety powinny wykorzystywać taśmy w treningu? Zaangażowanie mięśni głębokich, a trening z taśmami. Trening z taśmami a trening siłowy – wady, zalety, omówienie Opis i charakterystyka…

Upięcia okolicznościowe

Cel szkolenia: Upięcia to jedna z najpiękniejszych dziedzin fryzjerstwa. Wykonywanie ich można przyrównać do rangi sztuki. Kursant nauczy się, jak wykonać upięcie, które będzie trwałe i efektywne.   Program szkolenia: – omówienie akcesoriów i sprzętu niezbędnego do pracy – praca z klientem – badanie potrzeb i oczekiwań, realizacja – omówienie wybranych fryzur – przygotowanie włosów – nauka prawidłowego tapirowania – wykonanie fryzury przez szkoleniowca…