Manicure tytanowy

CELE:  Manicure tytanowy to alternatywa do manicure hybrydowego. Zapewnia trwały kolor na paznokciach, jednak bez potrzeby dostarczania promieni UV, na co ostatnio coraz więcej klientek zwraca uwagę. Ten zabieg szybko i sprawnie się wykonuje, a przy precyzyjnym przygotowaniu…

Terapia lęku

CELE: Przedstawienie uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, realizujący pracę w sekwencji 10 kroków – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej. ADRESACI: …

Terapia bańkami

Cel kształcenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji z zakresu terapii bańkami ogniowymi oraz bezogniowymi.   Adresaci:  -fizjoterapeuci -rehabilitanci -kosmetolodzy -masażyści -zainteresowani   Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w sposób biegły potrafili…

Przekłuwanie uszu

CELE: Nabycie wiedzy, oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów przekłuwania uszu. ADRESACI:  kosmetyczki EFEKTY KSZTAŁCENIA: znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzania zabiegu przekłuwania uszu wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegów przekłuwania…

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

CELE: Zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami o stosowaniu nowych przepisów oraz podwyższenie efektywności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ADRESACI:  Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników ośrodków pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, a także…

Masaż gorącą czekoladą

Cel kształcenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegu masażu gorącą czekoladą. Kursanci dowiedzą się również, jak terapia czekoladą od lat wykorzystywana jest w medycynie naturalnej,…

Masaż twarzy KOBIDO

CELE: Poznanie japońskiej techniki masażu twarzy. Uczestnicy kursu nauczą się pracy na punktach akupresury, tak by uzyskać oczekiwany efekt liftingujący. Będą potrafili dobrać odpowiednią technikę do indywidualnych potrzeb klienta. Jej dobór ma ogromne znaczenie dla…

Laminacja/lifting/botoks rzęs

CELE: Profesjonalne przygotowanie uczestników do samodzielnego i prawidłowego wykonania zabiegu liftingu, czy też laminacji oraz botoksu rzęs. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Uczestnicy nabędą wiedzę, oraz umiejętność wykonywania zabiegu liftingu, laminacji i botoksu rzęs. Ponadto wykształcą umiejętność prawidłowego przygotowania…

Kurs asertywności

CELE: Zaprezentowanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia czym jest postawa asertywna, oraz w jaki sposób budować postawę asertywną. Zapoznanie się typowymi barierami, które nie pozwalają nam na zachowania asertywne oraz poznamy sposoby radzenia sobie z tymi postawami. Nauka…

Agent celny

Ilość godzin – 120h   Cena kursu – 1800zł   Adresaci kursu: osoby, które przygotowują się do pracy w charakterze agenta celnego, specjaliści z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości, przewoźnicy spedytorzy jak również…

Inteligencja emocjonalna

CELE: Rozwój inteligencji emocjonalnej, a także kompetencji osobistych i społecznych. ADRESACI: pracownicy firm EFEKTY KSZTAŁCENIA:  Kursant zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie definiowania emocji i ich wpływu na życie zawodowe i osobiste, zarządzania emocjami u siebie i innych,…

Instruktor rytmiki

CELE:  Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych czy rytmiki. Zajęcia przygotowują uczestników do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną. ADRESACI: Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów…

Kucharz z modułem zdobienia potraw

Liczba godzin: 120 godzin  Cena szkolenia: 1800zł  Warunki uczestnictwa:  Ukończone 18 lat; kserokopia potwierdzenia dokonania przelewu; wypełniony i podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie College Medyczny); KOMPLET dokumentów należy dostarczyć przed pierwszymi zajęciami; Obecność…

Kucharz małej gastronomii

CELE:  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii.    EFEKTY KSZTAŁCENIA:  Uczestnik na szkoleniu nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kucharza małej gastronomii.    ADRESACI: Kurs przeznaczony dla…

Rachunkowość budżetowa

Do kogo skierowany kurs – do każdej osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub z doświadczeniem w pracy w księgowości.   Celem kursu jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów…

Psychologia marketingu

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami psychologii reklamy, zasadami postępowania klientów i sposobami dostosowania oferty do zróżnicowanych odbiorców. Pozwala nabyć  umiejętności: tworzenia strategii kontrolowania zachowań konsumentów w oparciu o procesy emocjonalne i poznawcze;…

Zarządzanie produktem

Cel szkolenia – celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z efektywnym zarządzaniem produktem z wykorzystaniem zarządzania strategicznego i marketingu produktu. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z wprowadzaniem nowych produktów, planowaniem ich rozwoju, analizy finansowej produktów oraz zarządzania…

Kreatywne rozwiązywanie problemów

Cel szkolenia – celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie efektywnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, w oparciu o zwiększenie świadomości tworzenia i wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań oraz stosowanie skutecznych narzędzi.   Do kogo skierowane szkolenie – do menedżerów i pracowników,…

Motywowanie uczniów do nauki

Cel szkolenia to poznanie konkretnych metod motywowania do nauki oraz do zmiany trudnych zachowań, pogłębienie wiedzy na temat roli wzmocnień w motywowaniu i negatywnych konsekwencji w demotywowaniu do określonych zachowań, poznanie przykładów konkretnych systemów motywacyjnych oraz rozwiązań wspierających motywację uczniów…

Narzędzia cyfrowe w nauczaniu

Uczestnicy po szkoleniu: podniosą poziom swoich kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych, zwiększą swoje szanse na zainteresowanie uczniów zdobywaniem w szkole nowej wiedzy i umiejętności poprzez ich aktywizację, integrację i indywidualizację nauczania dzięki wykorzystaniu TIK, zdobędą…

Księgowość w projektach unijnych

Cel szkolenia: Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Umiejętności tworzenia budżetu projektu oraz kontroli jego realizacji. Zapoznanie uczestników z wymogami formalnymi dokumentów…

Etyka w biznesie

Cel szkolenia: Umiejętność stosowania i przestrzegania zasad etycznych w miejscu pracy oraz poza nim.   Do kogo skierowane szkolenie: Szkolenie przeznaczone jest dla: przedsiębiorców, kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników działu HR, osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy…

Koronawirus SARS-CoV-2- ochrona i zapobieganie zarażeniu w placówkach sprawujących opiekę całodobową nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

CELE: Celem szkolenia jest minimalizacja zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, a także ograniczenie skutków w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników domów pomocy społecznej, szpitali i innych zakładów które…

Skuteczna prezentacja

Cel szkolenia: Rozwój umiejętności skutecznej prezentacji oraz podniesienie skuteczności menedżerskiej: przekazu, przekonywania oraz oddziaływania, poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych, nabycie umiejętności profesjonalnego przygotowania i skutecznej realizacji prezentacji nastawionych na osiągnięcie konkretnych celów, skuteczną sprzedaż…

Arteterapia w edukacji

Cel kształcenia: Nabycie wiedzy w zakresie korzystania z narzędzi sztuki w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii w  pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także osobami niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie i starszymi w arteterapii.    Adresaci kursu: Szkolenie skierowane jest…

E-sprzedaż

Cel kształcenia Zdobycie praktycznej umiejętności pozyskiwania nowych klientów z wykorzystaniem narzędzi e-commerce, a także rozwój kompetencji, zwiększenie skuteczności i umiejętności sprzedażowych.   Adresaci kursu Kurs adresowany jest zarówno dla osób, które planują otworzyć…

Kurs cukierniczy

CELE:  Po ukończeniu kursu cukierniczego uczestnik wykorzysta nabyte umiejętności w przyszłej pracy cukiernika. ADRESACI: Kurs dedykowany jest dla osób, które: ukończyły 18 rok życia posiadają dobry stan zdrowia nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy…

Kurs larwoterapii

Czas trwania – 8h Kwota – 749 zł   Program szkolenia: Zarys historyczny larwoterapii. Biologia i fizjologia muchy Lucilia sericata. Charakterystyczne związki ślinowe Lucilia sericata. Wskazania do terapii larwoterapii. Przeciwwskazania do larwoterapii. Powikłania…

Nowe kursy – listopad

Prowadzenie biura zarządu Asystentka biura zarządu Kurs Ogrodoterapii (hortiterapia) Intendent w placówce oświatowej Zarządzanie w służbie zdrowia Windykacja w praktyce Kurs choreoterapii Kurs terapeuty SI Kurs terapeuty wspomagania osób ze spektrum autyzmu Praca wychowawczo-terapeutyczna…

Windykacja w praktyce

Program kursu: 1.  Optymalny  model  działań  windykacyjnych  przedsiębiorcy. 2.  Dochodzenie  należności  samodzielnie. 3.  Dochodzenie należności z udziałem wykwalifikowanego  podmiotu  zewnętrznego. 4.  Koszty  w  postępowaniu sądowym  i  egzekucyjnym. 5.  Kierowanie  sprawy  na  drogę …