Uncategorized

Czas trwania kursu: 20h

Cena: 1500 zł

 

Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest do menadżerów, liderów, pracowników działów HR, managerów projektów oraz trenerów.

 

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu potencjału zawodowego managera oraz jego pewności siebie. Coaching jest to proces, który ma pomóc klientowi w wydobyciu jego mocnych cech, wskazaniu życiowych możliwości oraz osiągnięciu celów.

 

Program szkolenia:

 1. Coaching umiejętności, efektywności i rozwoju osobistego. Różnice w podejściu.
 2. Coaching jako część systemu działań rozwojowych.
 3. Styl zarządzania i jego znaczenie dla coachingu. Sprawdź swój potencjał w zakresie stosowania metod coachingu w zarządzaniu.
 4. Zakres kompetencji menedżera-coacha.
 5. Analiza potencjału osobistego pracowników – praktyczne metody.
 6. Zdefiniowanie celów coachingu.
 7. Reguły stosowania coachingu i kilka słów o tym, dlaczego muszą być przejrzyste i zakomunikowane pracownikom.
 8. Stosunek pracownika do samokształcenia i doskonalenia osobistego potencjału jako warunek skuteczności coachingu.
 9. Pytania jako podstawowe narzędzie coachingu.
 10. Jak stworzyć klimat rozmowy, służący rozwijaniu umiejętności.
 11. Rozmowa coachingowa jako proces komunikacji.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności związane ze zwiększeniem skuteczności kierowania zespołem. Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w zarządzaniu organizacją i pracownikami.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.