Kursy I Szkolenia

CELE:

Poznanie metod i technik, by móc prawidłowo sobie radzić i umiejętnie diagnozować problem, a także skutecznie z nim walczyć wdrażając odpowiednie leczenie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kursant przyswaja takie informacje, jak:

 • Źródła i przyczyny uzależnienia, oraz nadużywania urządzeń elektronicznych
 • Rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także ich wpływ na rozwój dziecka
 • Higiena użytkowania urządzeń elektronicznych
 • Diagnozowanie problemu
 • Przeciwdziałanie
 • Otwieranie przed dzieckiem dostępu do innych źródeł rozrywki
 • Skuteczna komunikacja zarówno z dziećmi, jak i rodzicami/ opiekunami
 • Metody profilaktyki i terapii
 • Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci-instalacja i omówienie pomocnych aplikacji komputerowych

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Nauczyciele
 • Psycholodzy
 • Rodzice/opiekunowie
 • Zainteresowani

PROGRAM:

ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ

 1. Rodzina
  a) Brak kontroli rodzicielskiej
  b) Tablet, telefon, komputera jako „wygoda” dla rodzica
  c) Negatywny model spędzania wolnego czasu
  d) Brak czasu dla własnego dziecka
  e) Niskie kompetencje wychowawcze
  f) Niska świadomość zagrożeń
 2. Środowisko rówieśnicze
  a) Potrzeba przynależności
  b) Negatywne wzorce w grupie rówieśniczej
  c) Ograniczenie kontaktów w czasie pandemii
  d) Niska umiejętność nawiązywania realnych relacji rówieśniczych
 3. Samoocena
  a) Niskie poczucie własnej wartości i sprawczości

RODZAJE ZAGROŻEŃ

 

 1. „Przebodźcowanie” i jego wpływ na rozwój dziecka
  a) Przebodźcowanie
  b) Wpływ przebodżcowania na mózg
  c) Zaburzenia zachowania wynikające z używania urządzeń multimedialnych przez dzieci
  d) Zaburzenia rozwoju spowodowane używaniem urządzeń multimedialnych przez dzieci
 2. Uzależnienie od gier i internetu
  a) Granica między rekreacją a uzależnieniem
  b)Wpływ nadmiernego zaangażowania w gry przez dzieci i młodzież
 3. Pedofilia, Sexting, Pornografia w Internecie
  a) Charakterystyka zagrożeń

Zaburzone relacje społeczne jako efekt nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych
a) Zaburzone relacje społeczne jako efekt nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych

 1. Nawiązywanie znajomości z obcymi osobami
  a) Pozorne zaufanie
  b) „Nierealny” obraz drugiego człowieka

Zagrożenia płynące z portali Internetowych
a) Facebook
b) Instagram
c) YouTube, TikTok

 1. Cyberprzestępstwa
  a) Zagrożenia wynikające z codziennego użytkowania Internetu

Cyberprzemoc, Stalking i Hejt
b) Charakterystyka zagrożeń

 1. Patostreaming
 2. Zaburzenia psychofizyczne
  a) Wpływ na zdrowie fizyczne
  b) Wpływ na zdrowie psychiczne
 3. Rola sprawcy, ofiary i świadka
  a) Sprawca
  b) Ofiara
  c) Świadek

SPOSOBY I FORMY POMOCY

 1. Oddziaływania profilaktyczne w szkole
  a) Tworzenie programów profilaktycznych
  b) Pedagogizacja rodziców
 2. Oddziaływania profilaktyczne w domu
  a) Kontakt z dzieckiem i dobra relacja TWQ
  b) Poprawny model spędzania wolnego czasu
  c) Dostępne metody niwelowania zagrożeń
 3. Wczesna interwencja profilaktyczna
  a) Schemat Wczesnej Interwencji Profilaktycznej oraz narzędzia do jej zastosowania
 4. Skuteczne oddziaływania terapeutyczne
  a) Oddziaływania terapeutyczne w ujęciu systemowym
  b) Terapia niestacjonarna
  c) Terapia stacjonarna
  d) Gdzie szukać pomocy?

JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?

 1. Czym jest malware i jak się przed nim uchronić?
 2. Silne hasła – klucz do bezpieczeństwa w sieci
 3. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 4. Jak sprawdzić, czy moje dane wyciekły?
 5. Czym jest phishing i dlaczego tak łatwo dajemy się na niego nabrać?
 6. Blokada dostępu do pornografii

ILOŚĆ GODZIN: 50h

CENA: 1100zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • kompletne materiały szkoleniowe
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł