Program kursu:

  1. Wykonanie testu psychologicznego – postawy rodzicielskie,
  2. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie dziecka,
  3. Podstawy psychologii rodziny – rodzina jako system,
  4. Bariery w relacji dziecko-rodzic,
  5. Analiza własnych zachowań i ich wpływu na dziecko,
  6. Opracowanie metod usunięcia barier w kontakcie z dzieckiem oraz współpracy z dzieckiem,
  7. Ćwiczenia.

Czas trwania – 8 godzin

Cena – 100zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł