CELE:  

Celem szkolenia jest rozpoznawanie postaw rodzicielskich oraz poznanie podstaw psychologii rodziny. 

ADRESACI: 

Wychowawcy przedszkolni, opiekunowie w żłobku, osoby pracujące z dziećmi, właściciele placówek edukacyjnych, specjaliści i terapeuci. 

PROGRAM: 

 1. Wykonanie testu psychologicznego – postawy rodzicielskie, 
 1. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie dziecka, 
 1. Podstawy psychologii rodziny – rodzina jako system, 
 1. Bariery w relacji dziecko-rodzic, 
 1. Analiza własnych zachowań i ich wpływu na dziecko, 
 1. Opracowanie metod usunięcia barier w kontakcie z dzieckiem oraz współpracy z dzieckiem, 
 1. Ćwiczenia. 

 

LICZBA GODZIN: 8h

CENA: 100zł 

 

OFERUJEMY: 

 • Komplet materiałów dydaktycznych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł