Wykładowca na kursach opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym, kursie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
oraz kursach psychologicznych.

Pani Daria ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia specjalizacja rodzinna oraz pedagogiczne studia podyplomowe.
Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z wieloma placówkami edukacyjnymi oraz jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi z różnymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Odbyła liczne szkolenia i kursy między innymi: kurs mediatora sądowego,Kurs z terapii behawioralnej czy treningu umiejętności Społecznych.