Kursy I Szkolenia

CELE:

Celem szkolenia jest dokonanie przeglądu i poszerzenia wiedzy kursanta dotyczącej stosowania metod diagnostycznych, problemów związanych z pisaniem opinii, a także praw uczniów z dysleksją i systemu pomocy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy dysleksji rozwojowej, metod i technik badania psychologicznego do tej diagnozy.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla:

 • pedagogów
 • logopedów
 • psychologów
 • nauczycieli

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy dysleksji rozwojowej.
 2. Metody kliniczne w diagnozie dysleksji rozwojowej.
 3. Metody eksperymentalne w diagnozie dysleksji rozwojowej.
 4. Prezentacja wybranych metod i technik badania psychologicznego do diagnozy dysleksji rozwojowej.
 5. Opracowywanie protokołu z badań i opinii psychologicznych.
 6. Formy opinii ze względu na adresata.
 7. System pomocy z dysleksją rozwojową i prawa uczniów z dysleksją w Polsce i na świecie.

 

CENA: 700zł

CZAS TRWANIA: 20h (zegarowych)

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe

-wyposażone sale

-kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł