Nowości

CELE:

Celem szkolenia jest dokonanie przeglądu i poszerzenia wiedzy kursanta dotyczącej stosowania metod diagnostycznych, problemów związanych z pisaniem opinii, a także praw uczniów z dysleksją i systemu pomocy.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez uczestników kursu teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy dysleksji rozwojowej, metod i technik badania psychologicznego do tej diagnozy.

ADRESACI:

Kurs jest przeznaczony dla: pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli

 

PROGRAM:

  1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy dysleksji rozwojowej.
  2. Metody kliniczne w diagnozie dysleksji rozwojowej.
  3. Metody eksperymentalne w diagnozie dysleksji rozwojowej.
  4. Prezentacja wybranych metod i technik badania psychologicznego do diagnozy dysleksji rozwojowej.
  5. Opracowywanie protokołu z badań i opinii psychologicznych.
  6. Formy opinii ze względu na adresata.
  7. System pomocy z dysleksją rozwojową i prawa uczniów z dysleksją w Polsce i na świecie.

 

CENA: 700zł

CZAS TRWANIA: 20h

 

ZAPEWNIAMY:

-materiały szkoleniowe,

-wyposażone sale,

-kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

-zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

-certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

-certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł