Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tematykę prawidłowego rozwoju dziecka oraz typowego wzorca ruchowego. Absolwenci będą w stanie zdiagnozować problemy motoryczne dziecka- asymetrię, hipotonię, zaburzone napięcie mięśniowe, uszkodzenie układu nerwowego czy tez niepełnosprawność intelektualną. Zapoznają się z możliwościami diagnozy wzorców ruchowych u wcześniaków i znaczenia wcześnie postawionej diagnozy. Zapoznają się  z podstawami teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rozwoju sensorycznego dziecka, rozwoju funkcji wzrokowych i ich zaburzeń oraz pomysłów na prace i adaptacje otoczenia przy korowych zaburzeniach widzenia.

Program szkolenia:         

  1. Typowy rozwój małego dziecka .
  2. Nieprawidłowy rozwój, który może dotyczyć dziecka przedwcześnie urodzonego (asymetria, zaburzone napięcie mięśniowe, hipotonia, podwyższone napięcie mięśniowe) – (teoria i filmy)
  3. Aspekt sensoryczny w rozwoju dziecka przedwcześnie urodzonego.
  4. Funkcje wzrokowe i zaburzenia wzroku dotyczące dzieci przedwcześnie urodzonych.
  5. Pielęgnacja, pozycjonowanie, stymulacja wcześniaka – warsztat praktyczny
  6. Wczesna diagnoza dziecka przedwcześnie urodzonego .
  7. Wczesna Interwencja w odniesieniu do dziecka przedwcześnie urodzonego.
  8. Terapia dziecka przedwcześnie urodzonego – założenia pracy z wcześniakiem, propozycje terapii – zajęcia praktyczne.

Czas trwania: 16 godzin

Cena: 400 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

 

Koszt certyfikatu – 100 zł