Cel kształcenia:

zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci oraz nabycie umiejętności ich diagnozy u dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi, rozwojowymi i trudnościami w funkcjonowaniu, zachowaniu i nauce

 

Adresaci kursu:

Pedagodzy, psycholodzy, lekarze, będący pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, żłóbków, szkół masowych i specjalnych, ośrodków wspierania rozwoju, wczesnej interwencji, ośrodków rehabilitacji i poradni zdrowia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o problematykę zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, a przede wszystkim nabyć umiejętność diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej. Kurs kończy się egzaminem dającym kwalifikacje do wstępnej diagnozy zaburzeń SI, sporządzania opinii stanowiących podstawę dla terapeutów SI.

 

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 2. Rozwój dziecka a integracja sensoryczna.
 3. Charakterystyczne zaburzenia integracji sensorycznej.
 4. Kwestionariusze do oceny dysfunkcji IS dzieci.
 5. Próby kliniczne.
 6. Testy do badania integracji sensorycznej.
 7. Zajęcia praktyczne.
 8. Egzamin

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

 

Liczba godzin: 20h

Koszt: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł