Cel kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej wśród dzieci w kontekście zaburzeń rozwoju mowy, a także nabycie umiejętności prowadzenia terapii logopedycznej z uwzględnieniem stymulacji polisensorycznej.

 

Adresaci kursu:

Logopedzi, ewentualnie pedagodzy specjalni.

 

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 2. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej.
 3. Charakterystyka i zaburzenia rozwoju mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z wybranymi problemami zdrowotnymi i rozwojowymi.
 4. Wybrane aspekty terapii integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy.
 5. Sensomotoryczna stymulacja systemów zmysłowych, sfery oralnej i narządów artykulacyjnych.
 6. Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według koncepcji R. Castillo Moralesa.
 7. Integracyjna terapia ustno-twarzowa wg Swietlany Masgutowej.

 

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

 

Liczba godzin: 20h

Koszt: 550 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł