Uncategorized

Cel kursu: nabycie uprawnień do doradztwa w zakresie środków ochrony roślin

 

Program kursu:

– obowiązujące przepisy  prawne,

– charakterystyka i stosownie środków ochrony roślin,

– integrowana ochrona roślin,

– technika wykonywania zabiegów w ochroni roślin,

– zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,

– BHP,

– pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

Czas trwania: 20h

Cena: 299 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

 Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł