Uncategorized

CELE: 

 • nabycie  umiejętności w określeniu swoich predyspozycji zawodowych,
 • zdolność poszukiwania pracy
 • przygotowanie się na rozmowę kwalifikacyjną,
 • motywacja w dalszym kształceniu, bądź zmianie pracy.

ADRESACI:

 • każda osoba chcąca poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

PROGRAM: 

 • Określanie predyspozycji zawodowych.
 • Rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy
 • Wyznaczenie ścieżki zawodowej, wybór kierunku kształcenia
 • Pomoc w zmianie lub podwyższeniu kwalifikacji

 

CZAS TRWANIA: 16h

CENA: 600zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe
 • kameralne grupy
 • przyswajanie wiedzy

 PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł