Uncategorized

Ilość godzin – 16h

 

Cena kursu – 800zł

 

Adresaci kursu: pracownicy działów obsługi kontaktujących się z klientem na odległość

 

Celem szkolenia jest wzmocnienie biznesowej efektywności uczestników warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania i budowania zadowolenia oraz lojalności Klientów w procesie kontaktu na odległość.

 

Program kursu:

 1. Korzyści z profesjonalnego podejścia do procesu obsługi klienta.
 2. Oczekiwania klienta i pracodawcy.
 3. Moje mocne strony.
 4. Moje słabe strony.
 5. Budowanie relacji z klientem i budowanie relacji biznesowej.
 6. Osobowości klienta, jak je rozpoznawać.
 7. Narzędzia wywierania wpływu na klienta.
 8. Umiejętność przekonywania i argumentowania.
 9. Umiejętność zapobiegania i odpowiedniego reagowania na konflikty.
 10. Komunikacja niewerbalna w procesie obsługi telefonicznej i video.
 11. Zasady uzyskiwania informacji.
 12. Umiejętność argumentacji.
 13. Umiejętność rozmowy z trudnym klientem.
 14. Zasady rozmowy z reklamacyjnej.
 15. Asertywna postawa wobec klienta.

 

Efekty kształcenia: kursant zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie wzmacniania zadowolenia i lojalności klienta, tworzenia profesjonalnego i godnego zaufania wizerunku, efektywnego prowadzenia rozmowy przez telefon i połączenie video, stosowania technik zadawania pytań, aktywnego słuchania, budowania pozytywnego wizerunku firmy, wywierania wpływu na klienta, przekonywującego mówienia.

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na 80% zajęć oraz pozytywne zdanie wewnętrznego egzaminu końcowego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.