Uncategorized

Cel kształcenia:

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie podstawowych zasad sprzedaży online. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy pracowników związanych bezpośrednio ze sprzedażą o informacje dotyczące zasad i umiejętności skutecznej sprzedaży, prezentowanie produktów i usług oraz nabycie praktycznych umiejętności przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz analizy własnego stylu postępowania z reklamacjami.

 

Efekty kształcenia:

 

Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 • jak efektywnie zbierać bazę e-mail potencjalnych klientów
 • o narzędziach e-mail marketingu i marketingu automation
 • o podstawowych prawach klienta
 • jakie wskaźniki mierzyć w sprzedaży online

 

Uczestnik zdobędzie umiejętności:

 • zwiększenie potencjału sprzedaży
 • analizowanie podstawowych danych dotyczących ruchu i sprzedaży
 • sprawna komunikacja z klientem
 • wyboru odpowiednich metod płatności dla swoich klientów
 • dbałość o dobre zdjęcia produktowe
 • zbudowanie wiarygodności sklepu internetowego

 

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do sprzedaży internetowej

2.Wskaźniki w sprzedaży

3.Skuteczne prezentowanie oferty sprzedażowej

4.Budowanie wartości oferty dla klienta

5.Skuteczny proces zakupowy -jak powinien wyglądać?

6.Kluczowe elementy sklepu internetowego

7.Podstawowe narzędzia marketingowe

-marketing w e-commerce.

8.Zastrzeżenie i obiekcje klientów -jak sobie z nimi radzić.

9.Reklamacja – czym jest dla sprzedawcy ,czym dla klienta.

10.Sprawdzone techniki reagowania na reklamacje klientów.

 

Czas trwania: 16h
Cena szkolenia:  2000 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł