Uncategorized

Cel kształcenia:

Uczestnik kursu uzyska wiedzę w jaki sposób usprawnić i zoptymalizować poszczególne procesy, a w szczególności: jakie narzędzia i techniki są stosowane w procesie produkcyjnym, jaka jest rola kierownika produkcji w strukturze zarządzania przedsiębiorstwie, jakie są powiązania pomiędzy działem produkcji a innymi obszarami przedsiębiorstw,  jaki wpływ na poprawę produktywności ma efektywne zarządzanie zespołem oraz jak skutecznie zarządzać zapasami, oraz jak usprawnić procesy magazynowania i transportu.

 

Adresaci kursu:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją, kierownictwa przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych), kierowników produkcji, planistów, pozostałych osób uczestniczących w procesach logistycznych, liderów zmian.

 

Program kursu:

 1. Strategiczne i taktyczne aspekty zarządzania produkcją.
 2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 3. Planowanie i organizacja produkcji – hierarchia planów.
 4. Planowanie zasobów produkcyjnych – „planowanie potrzeb” mrpii (material requirements planning).
 5. Optymalizacja kosztów – praktyczne rozwiązania.
 6. Przykłady stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
 7. Nowoczesne zarządzanie zespołem w procesie produkcyjnym.
 8. Zarządzanie gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.

 

Liczba godzin: 16h

Koszt kursu: 1400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł