Cel kształcenia:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Forma prowadzonych zajęć: kurs doskonalący.

 

Poziom edukacji: Przedszkole, Szkoła Podstawowa.

 

Adresaci kursu: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Program kursu:

 1. Etapy rozwoju mowy
 2. Źródła zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
 3. Rozwijanie mowy podczas zabaw
 4. Gry i zabawy usprawniające wymowę dziecka
 5. Logorytmika

 

Liczba godzin:  30h

Cena kursu: 400 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł