Cel kursu: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Forma prowadzonych zajęć: Kurs doskonalący.

Poziom edukacji: Przedszkole, szkoła podstawowa.

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cele zajęć: Wyposażenie nauczyciela w umiejętności wspomagania mowy dziecka w codziennych działaniach pedagogicznych.

 

Program kursu:

1. Etapy rozwoju mowy

2. Źródła zaburzeń rozwoju mowy u dzieci

3. Rozwijanie mowy podczas zabaw

4. Gry i zabawy usprawniające wymowę dziecka

5. Logorytmika

Liczba godzin:  30 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 350 zł