CEE: 

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia grupowych zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. 

ADRESACI: 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PROGRAM: 

 1. Etapy rozwoju mowy
 2. Źródła zaburzeń rozwoju mowy u dzieci
 3. Rozwijanie mowy podczas zabaw
 4. Gry i zabawy usprawniające wymowę dziecka
 5. Logorytmika

 

LICZBA GODZIN:  30h

CENA: 400 zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł