Uncategorized

Cel szkolenia:

Umiejętność stosowania i przestrzegania zasad etycznych w miejscu pracy oraz poza nim.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przedsiębiorców, kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników działu HR, osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i kompetencji w obszarze szeroko rozumianej etyki biznesu oraz decyzyjności biznesowej.

 

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wprowadzające do etyki biznesu.
 2. Postawy etyczne w firmie.
 3. Zadania etyki w sprzedaży i reklamie.
 4. Etyka we współpracy z kontrahentem.
 5. Różne wymiary odpowiedzialności w biznesie.
 6. Kodeks etyczny w biznesie.

 

Cena kursu: 800zł

Liczba godzin – 8h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł