Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zawierania bezpiecznych kontraktów zagranicznych i umiejętnego ich zabezpieczania.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do handlowców, logistyków, spedytorów, pracowników agencji celnych oraz pracowników firm obsługujących transakcje międzynarodowe oraz pracowników działów eksportu, którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczania i rozliczania transakcji zagranicznych.

 

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa w obrocie międzynarodowym.
 2. Umowa w obrocie międzynarodowym.
 3. Analiza ryzyka transakcjach międzynarodowych.
 4. Zabezpieczenie płatności w handlu zagranicznym.
 5. Dochodzenie roszczeń w obrocie międzynarodowym.

 

Cena kursu: 1500zł

Liczba godzin – 16h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł