Celem szkolenia jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie stworzenia standardów pracy i wdrożenia jednolitej strategii w zespołach, co w efekcie doprowadzić ma do zwiększenia efektywności komunikowania w działaniu. W tym sensie szkolenie ma wesprzeć podstawowe cele i zadania biznesowe.

 

PROGRAM KURSU:

Wywieranie wpływu, a moja skuteczność.

  • Ćwiczenie integracyjne w celu stworzenia dobrego klimatu dla procesu uczenia się.
  • Zasady zarządzania sobą i cztery wymiary odnowy życia.

Czy przywództwa można się nauczyć, czy raczej się taki rodzisz? Narzędzia wpływu.
Każdy na kogoś wpływa – czy twój wpływ buduje autorytet i entuzjazm, czy raczej ludzie podążają za Tobą, bo im płacisz albo ze strachu?
Pięć poziomów przywództwa: Twoja pozycja; Twoje relacje; Twoje wyniki w organizacji; Twoja dla innych ofiarność; szacunek – kim jesteś?
Nie można przewodzić ludziom, których się nie lubi.
Ludzie działają stosownie do tego, co widzą.
Kto jest moją widownią?
Przyjaźń jako narzędzie wpływu.
Opakowanie czy zawartość?
Ćwiczenia wdrożeniowe.

Psychologia zachowań klientów.
Dlaczego klienci nie lubią dzwoniących sprzedawców?
Złamanie schematu rozmowy.
Jak złamać wizerunek typowego sprzedawcy telefonicznego w oczach klienta?
Technika weryfikacji wprost, uprzedzenia reakcji.
Zarządzanie przebiegiem i wynikiem rozmowy.
Sztuka kierowania rozmową zakończoną decyzją klienta, unikanie jego stwierdzeń: „zastanowię się i oddzwonię”.
Aktywne słuchanie klienta – parafraza, weryfikacja, techniki zadawania pytań.
Sztuka ofertowania telefonicznego – jak wciągnąć klienta do rozmowy o naszym produkcie?
Sztuka argumentacji.
Sztuka radzenia sobie z przekonaniami – jak radzić sobie z pourazowym stresem wywołanym przez klienta?
Techniki relaksacyjne.
Wizualizacja.
Sztuka mówienia – jak działać, by być słuchanym, słyszanym i rozumianym.
Budowanie relacji symetrycznej – jak budować szczerą relację z klientem? Jak rozpoznawać i radzić sobie z „grami” klientów?
Zarządzanie procesem sprzedażowym – umiejętność zarządzania kontaktami z klientem. Konkretyzowanie poszczególnych kroków sprzedażowych, kontrola ustaleń z klientami.
Psychologia w sprzedaży – zmylenia klientów. Jak radzić sobie z „grami” klientów?
Dyskomfort jako najsilniejszy impuls zakupowy – umiejętność badania potrzeb klienta poprzez weryfikację poziomu dyskomfortu obecnych rozwiązań lub braku potrzebnych rozwiązań.
Badanie bólów i budżetu klienta – weryfikacja gotowości klienta do zmiany w oparciu o poziom dyskomfortu.
Ćwiczenia wdrożeniowe – warsztaty mające na celu wdrożenie poznanych technik, symulacje biznesowe.

 

Liczba godzin: 12
Cena szkolenia: 2.500 zł