CELE: 

Kształcenie, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych prowadzeniem, oraz wspieraniem przedsięwzięć społecznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora.

ADRESACI: 

Przyszli (lub obecni) pracownicy zawodów związanych z ekonomią społeczną, oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem, poszerzeniem stosownej i kompetentnej wiedzy, określonych umiejętności, uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych, a także ci, którzy myślą o własnym rozwoju, przyszłości, sukcesie i możliwości pracy w innym zawodzie lub we własnej firmie.

PROGRAM

Rodzaje podmiotów ekonomii społecznej
Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej
Zasady zakładania podmiotów ekonomii społecznej. Prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej oraz obowiązek sprawozdawczości.
Rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej oraz obowiązek sprawozdawczości
Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej.
Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej.
Praktyczne zagadnienia marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej. Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej
Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej
Controling finansowy w podmiotach ekonomii społecznej. Zarządzanie strategiczne w podmiotach ekonomii społecznej.
Fundraising. Strategia rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej
Strategia rozwoju dla podmiotów ekonomii społecznej. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem. Coaching w podmiocie ekonomii społecznej.
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem. Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu.
Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu.
Pozyskiwanie funduszy z UE oraz sprawozdawczość i księgowość projektu. Zasady konstruowania wniosków aplikacyjnych.
Zasady konstruowania wniosków aplikacyjnych.

 

CZAS TRWANIA: 48h

CENA: 820zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł