Szkolenie ma na celu zbudowanie postawy uczestników polegającej na:

 • przekonaniu, że odstępstwo od standardów generuje straty i niekorzystnie wpływa zarówno na sprzedawcę, jak i jego środowisko pracy;
 • przekonaniu, że stosowanie standardów jest najlepszym sposobem na realizację powierzonych zadań;
 • zrozumieniu, że profesjonalny sprzedawca nieustannie podejmuje próby sprzedażowe, w które nieodzownie wpisana jest odmowa ze strony kupującego;
 • pozytywnym nastawieniu do oczekiwanych rezultatów oraz eliminacji złożeń i przekonań negatywnie wpływających na skuteczność, np. „to dla niego za drogo”, „na pewno nie kupi”;
 • przekonaniu, że klienci podejmują decyzję w sposób nieracjonalny i emocjonalny,
  co stwarza olbrzymie pole do działania dla profesjonalnego sprzedawcy;
 • przekonaniu w zakresie tego, że stosowanie technik opartych o reguły wpływu społecznego idzie w parze z etycznym i profesjonalnym realizowaniem się z zawodzie sprzedawcy;
 • zmianie spojrzenia na proces zakupowy z perspektywy najważniejszej osoby w firmie, czyli klienta.

Program szkolenia:

► MODUŁ I.

 1. Procedury i standardy. Kto zyskuje i traci na ich stosowaniu? Konsekwencje łamania zakontraktowanych zasad.
 2. Determinanty sukcesu sklepów mięsno-wędliniarskich. Dlaczego klienci wybierają jedne sklepy, a omijają inne?
 3. Liczba prób i statystyka – jak powtarzalność i realizacja standardów wpływają na wyniki sprzedawców.

► MODUŁ II.

 1. Sprzedaż i sprzedawca – czym naprawdę jest proces sprzedażowy i co wyróżnia prawdziwych sprzedawców.
 2. Postawa sprzedawcy sklepu mięsno-wędliniarskiego. Jak nasze przekonania wpływają na podejmowane działania i sposób komunikowania się z otoczeniem.
 3. Racjonalni vs emocjonalni – czym kierują się kupujący i jak wykorzystać wiedzę na temat procesów podejmowanych przez nich decyzji.
 4. Perswazja vs manipulacje – proste i skuteczne narzędzia etycznych sprzedawców.

► MODUŁ III.

 1. Cross-selling i up-selling – narzędzia zwiększające wartość transakcji.
 2. Sukces, brak sukcesu i porażka – jak sposób myślenia na temat swoich działań mogą zwiększyć skuteczność i wzmocnić sprzedawcę.
 3. Odmowa, czyli NIE ze strony klienta jako nieodzowny element procesu sprzedaży.

Zapewniamy:

– zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu,
– materiały szkoleniowe,
– wyposażone sale.

 

Czas trwania: 6 godz. (szkolenie jednodniowe).
Cena: 990 zł.