CELE:

Uzyskanie umiejętności i odpowiednich kwalifikacji umożliwiających obsługę specjalistycznych urządzeń sprzątających.

ADRESACI:

Szkolenie dedykowane zarówno do pracowników firm sprzątających, jak i osób starających się o pracę w firnie sprzątającej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zapewniamy fachowe szkolenia z obsługi sprzętu i urządzeń czyszczących, merytoryczne doradztwo i rzetelne wsparcie przy wyborze sprzętu sprzątającego.

PROGRAM:

 1. Problematyka utrzymania czystości
 • czym jest sprzątanie
 • rola personelu sprzątającego
 • rozpoznawanie i charakterystyka występujących zanieczyszczeń
 1. Rodzaje i typy podłóg
 • drewniane
 • z tworzywa sztucznego
 • ceramiczne
 • z gresu
 • kamienne
 • dywanowe
 1. Środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie
 • skala pH
 • środki alkaliczne
 • środki kwaśne
 • różnice między chemią popularną a profesjonalną (koncentraty)
 • przygotowanie roztworów roboczych
 1. Podstawowe technologie sprzątania
 • ręczne technologie sprzątania posadzek
 • maszynowe technologie sprzątania posadzek
 • sprzątanie sanitariatów
 • mycie powierzchni szklanych
 1. Informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej
 2. Nowoczesne technologie utrzymania czystości

 

CZAS TRWANIA: 24h

CENA: 350zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł