Uncategorized

CELE: 

Zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych czy rytmiki. Zajęcia przygotowują uczestników do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną.

ADRESACI:

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, szkół specjalnych, opiekunów w klubach dziecięcych, animatorów zabaw oraz wszystkie zainteresowane osoby. Jest to również propozycja dla rodziców małych dzieci.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Kursant nabywa podstawowe umiejętności prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych czy rytmiki. Potrafi poprowadzić zajęcia rozwijające wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną w ciekawy sposób.

PROGRAM: 

 1. Metodyka prowadzenia zajęć z rytmiki.
 2. Zasady i wskazówki prowadzenia zajęć ruchowo-muzycznych.
 3. Metodyka piosenki.
 4. Metodyka zabaw przy muzyce.
 5. Metodyka tańca.
 6. Metodyka gry na instrumentach.
 7. Metodyka słuchania muzyki.
 8. Rozwój muzyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 9. Piosenki na różne okoliczności.
 10. Zabawy z piosenką.
 11. Gry i zabawy muzyczno-ruchowe.
 12. Gra na instrumentach.
 13. Aktywne słuchanie muzyki.
 14. Scenariusze muzyczno-artystyczne uroczystości przedszkolnych.

 

ILOŚĆ GODZIN: 80h (teoria i praktyka)

CENA: 1000zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • wyposażone sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł