Kursy I Szkolenia

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
 • świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
 • oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
 • 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

 

Cel kształcenia:

Celem kursu jest wykształcenie u uczestników najważniejszych kompetencji niezbędnych do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa dla początkujących w każdym wieku.

Efekty kształcenia:

W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa; zdobędą podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Będą umieli stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa.

 

Uczestnikami mogą być wszyscy posiadający: średnie wykształcenie, podstawowe umiejętności oraz pozytywną osobowość i zapał do pracy w tenisie (np. nauczyciele szkolni, rodzice). Nie jest wymagana umiejętność gry na poziome zawodniczym.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy tenisa ziemnego, teoria.
 2. Techniki i metody nauczania: dzieci, osoby dorosłe, osoby rozpoczynające naukę oraz osoby zaawansowane.
 3. Rodzaje i organizacja zajęć.
 4. Koncepcja nauki tenisa.
 5. Rodzaje kortów i piłek tenisowych.
 6. Analiza funkcjonalna ruchu, a kąt uderzania piłki.
 7. Poziomy metodyczne w nauce tenisa
 8. Technika: uderzenia specjalne i podstawowe.
 9. Taktyka i strategia.
 10. Zachowanie piłki podczas odbiorów i lotu.
 11. Praca ciała i nóg.
 12. Trening kondycyjny, wytrzymałościowy i koordynacyjny,
 13. Urazy, typowe kontuzje i potencjalne ryzyka.
 14. Przepisy i zasady w tenisie ziemnym.
 15. Wszystko o sprzęcie: butach, rakietach, naciągach i nawierzchni.
 16. Tenis jako forma rekreacji oraz tenis jako sport zawodowy.
 17. Przygotowanie do samodzielnej pracy instruktorskiej.
 18. Metodyka pracy instruktora.

 

Czas trwania: 20h
Cena szkolenia:  2500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • legitymację instruktora

 

Kurs poprowadzi Trener Tenisa mgr Wychowania Fizycznego Grzegorz Wrona

 • Radny Osiedla Koszyckiego w Tarnowie na lata 2020-2025
 • Sędzia regionalny z Dyscypliny TENIS
 • Instruktor Dyscypliny Sportu TENIS – Nr 1445/IS/SK/2008
 • Dyplom TRENERA z Dyscypliny Sportu TENIS – Nr 954/TII/SK/2012
 • Autor pracy magisterskiej z Dyscypliny Sportu TENIS -Temat pracy „Poziom wybranych cech somatycznych, a wynik sportowy czołowych tenisistek i tenisistów z pierwszej setki rankingu singla, oraz pierwszej pięćdziesiątki debla WTA i ATP w 2007 roku” (Praca napisana pod kierunkiem dr Bogdana Sakowicza w Zakładzie Teorii i Metodyki Tenisa i Gier Rekreacyjnych, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek Wychowanie Fizyczne).
 • Aktualna Licencja Trenerska PZT
 • Aktualna Licencja Zawodnicza PZT
 • Aktualna Licencja Zawodnicza PLT