Kurs instruktora sportu w dyscyplinie koszykówka organizowany jest systemem weekendowym (8 zjazdów) lub stacjonarnym intensywnym (2 x 7 dni lub 14 dni)

ORGANIZACJA i PATRONAT:
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny

CENA KURSU: 1150 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 90

Cena obejmuje:
– koszt dydaktyki,
– materiały szkoleniowe,

WYMAGANE DOKUMENTY:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

Ramowy program kursu instruktora piłki siatkowej:
Praktyka:

·         Atak-metodyka nauczania, sposoby wykonania, tempo, nauka dojście, zwody,

·         Blok-przemieszczanie się, nauka, doskonalenie, błędy

·         Ćwiczenia koordynacyjne z piłkami w nauczaniu p. siatkowej

·         Fragmenty gry

·         Gra uproszczona, szkolna

·         Gra właściwa – sędziowanie praktyczne

·         Gry małe

·         Kształtowanie cech szybkościowych

·         Kształtowanie gibkości

·         Kształtowanie siły-cz.I (ławeczki)

·         Kształtowanie siły-cz.I (piłki lekarskie)

·         Kształtowanie siły-cz.I (ścieżka gimnastyczna)

·         Kształtowanie skoczności

·         Kształtowanie wytrzymałości

·         Nauka obrony-zasady obrony, postawy

·         Postawy siatkarskie i poruszanie się po boisku,

·         Przyjęcie z podaniem sposobem dolnym, pady, rzuty

·         Przyjęcie z podaniem sposobem górnym

·         Przyjęcie zagrywki-technika, ustawienie zespołu, zachowanie rozgrywającego

·         Rozegranie – technika, nauka kiwnięcia, asekuracja po wystawie

·         Rozgrzewka przedmeczowa

·         Zagrywka-tenisowa rotacyjna, bezrotacyjna, boczna, w wyskoku dynamiczna

·         Sprawdzian techniki indywidualnej – odb. ob. górą i dołem, atak, zagrywka, blok

Teoria:

·         Etapy nauczania w piłce siatkowej, proporcje

·         Film szkoleniowy-nauka podstawowych elementów p. siatkowej

·         Film szkoleniowy-sprawność zawodnika piłki siatkowej

·         Formy stosowane w nauczaniu piłki siatkowej

·         Gra uproszczona, szkolna, właściwa

·         Historia piłki siatkowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

·         Indeks czynności gry w piłkę siatkową-wg. Edwarda Superlaka

·         Prowadzenie obserwacji meczowych-omówienie

·         Przepisy gry w piłkę siatkową-omówienie

·         Przygotowanie psychiczne zawodnika

·         Przygotowanie teoretyczne

·         Przyjęcie zagrywki-prezentacja

·         Struktura zespołu piłki siatkowej

·         Taktyka indywidualna w ataku

·         Taktyka indywidualna w bloku

·         Taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki, w obronie, rola libero, gra szkolna

·         Taktyka indywidualna w rozegraniu

·         Taktyka indywidualna w zagrywce

·         Taktyka zespołowa gry w ataku

·         Taktyka zespołowa gry w obronie, systemy obrony