Warunki ukończenia kursu:

 • Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 • Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny.

CENA KURSU: 1500 zł

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH: 60

Ramowy program kursu instruktora tańca – 60 godzin dydaktycznych:

 • Historia tańca w Polsce i na świecie.
 • Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia.
 • Teoria i metodyka poszczególnych rodzajów i stylów tańca.
 • Technika poszczególnych rodzajów i stylów tańca.
 • Przepisy taneczne.
 • Organizacja zawodów i turniejów tanecznych.
 • Elementy rytmiki i choreoterapii.
 • Podstawy choreografii.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: technika i metodyka nauczania poszczególnych rodzajów i stylów tańca.

 • Taniec towarzyski:
  • tańce standardowe (ST): (walc angielski, walc wiedeński, tango, foxtrot, quickstep),
  • tańce latynoamerykańskie (LA): (rumba, samba, cha-cha, paso doble, jive),
  • inne (rock and roll, salsa, boogie-woogie, charleston, mambo, polka),
 • Jazz, funky, broadway.
 • Hip-hop oraz inne tańce nowoczesne.
 • Taniec współczesny.
 • Taniec ludowy, narodowy i elementy rytmiki.
 • Taniec klasyczny.
 • Inne rodzaje i style.

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

Cena obejmuje:

 • koszt dydaktyki,
 • materiały szkoleniowe,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
 • świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
 • oświadczenie kursanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu (plik do pobrania),
 • 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.