CELE:

Zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto przybliżenie kursantom wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej. Szkolenie docelowo ma wyposażyć w wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem o zaburzonej integracji pomiędzy zmysłami. Ma także za zadanie przygotować uczestnika do określenia diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

ADRESACI:

 • Nauczyciele
 • Terapeuci
 • Rehabilitanci
 • Psycholodzy
 • Pedagodzy
 • Logopedzi
 • Kynoterapeuci
 • Alpakoterapeuci

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Uczestnik szkolenia po odbytym kursie:

 • Potrafi poprzez różne techniki wpływać na to, jak dziecko będzie reagować w określonych sytuacjach
 • Rozróżnia założenia teorii integracji sensorycznej
 • Doskonali zdolności potrzebne do pracy z dzieckiem (również te nabyte wcześniej)
 • Odnajduje, oraz stosuje ciekawe pomysły (przykłady zabaw z najmłodszymi)
 • Dobiera ćwiczenia adekwatnie do wieku dziecka i jego zaburzeń
 • Umiejętnie precyzuje koncepcje terapii przekazując rodzicom wysnute z nich wnioski
 • Poprawnie weryfikuje problemy dziecka w sferze przetwarzania sensorycznego
 • Ustala profil sensomotoryczny na podstawie wcześniej uzyskanych informacji od opiekunów, jak i własnych obserwacji, które dostrzega przy okazji przebywania z dzieckiem

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej
2. Wstępna diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej przez nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
3. Zaburzenia integracji sensorycznej (definicja, geneza, oraz główne założenia i metody)
4. Charakterystyka podstawowych dysfunkcji związanych z procesami SI- trudności życia codziennego, z jakimi boryka się dziecko z zaburzeniem przetwarzania sensorycznego.
5. Zastosowanie metody SI w diagnozie i terapii
6. Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających procesy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
7. Zajęcia praktyczne – techniki pracy przy dostosowaniu środowiska dziecka w celu poprawy jego funkcjonowania

LICZBA GODZIN: 20h

CENA: 450 zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł