Cel kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy z problematyką zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich związkiem z trudnościami w nauce i zachowaniu. Ponadto zapoznanie słuchaczy z metodami wstępnej diagnostyki zaburzeń SI. Przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw stymulujących prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.

 

Program kursu:

  1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
  2. Zaburzenia integracji sensorycznej.
  3. Wstępna diagnostyka zaburzeń integracji sensorycznej przez nauczycieli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  4. Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających procesy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Liczba godzin: 20h

Cena kursu: 450 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł