Cel kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom problematyki zaburzeń integracji sensorycznej, a także przekazanie wiedzy i umiejętności wstępnej diagnozy dziecka oraz wprowadzenie do kompleksowej rehabilitacji elementów metody Integracji Sensorycznej.

 

Adresaci kursu:

Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, nauczyciele wychowania fizycznego oraz prowadzący gimnastykę korekcyjną.

 

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej.
 2. Charakterystyka układów zmysłów istotnych w rozwoju integracji sensorycznej.
 3. Znaczenie układu przedsionkowego w integracji odruchów pierwotnych.
 4. Rozwój ruchowy dziecka w świetle integracji sensorycznej.
 5. Odruchy pierwotne w rozwoju motorycznym dziecka.
 6. Zaburzenia napięcia mięśniowego w kontekście integracji sensorycznej.
 7. Zaburzenia posturalne a nieprawidłowości integracji procesów sensorycznych.
 8. Symptomy zaburzeń integracji procesów sensorycznych.
 9. Propozycje ćwiczeń normalizujących bazowe systemy zmysłowe.
 10. Propozycje ćwiczeń wpływających na poprawę funkcjonowania układu równowagi i czucia głębokiego.
 11. Ćwiczenia stabilizacji centralnej jako bazowe w postępowaniu rehabilitacyjnym.
 12. Ćwiczenia z elementami integracji sensorycznej usprawniające planowanie motoryczne.

 

Kurs obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe w celu zdobycia przez uczestników wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie omawianego tematu.

 

Czas trwania: 20 godzin

Koszt: 500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł