Uncategorized

CELE:

Rozwój inteligencji emocjonalnej, a także kompetencji osobistych i społecznych.

ADRESACI:

 • pracownicy firm

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Kursant zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie definiowania emocji i ich wpływu na życie zawodowe i osobiste, zarządzania emocjami u siebie i innych, wypracowania planu działania w celu wzmacniania własnej inteligencji emocjonalnej. Rozwiną zdolności rozumienia i przewidywania własnej reakcji w różnych sytuacjach. Uświadomią sobie oddziaływanie własnych emocji na emocje innych ludzi.

PROGRAM: 

 1. Definicja inteligencji emocjonalnej.
 2. Znaczenie emocji.
 3. Kompetencje osobiste.
 4. Mechanizmy powstawania i skutki emocji.
 5. Techniki zarządzania emocjami.

 

ILOŚĆ GODZIN: 8h

CENA: 400zł

 

ZAPEWNIAMY: 

 • materiały szkoleniowe
 • sale dydaktyczne
 • kameralne grupy

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł